Trygghet och välfärd genom livet

25
feb

Trygghet och välfärd genom livet

Trygghet och välfärd genom livet är ett av Sollentuna kommuns tre övergripande mål.
I Sollentuna ska alla invånare ha de bästa förutsättningarna i livet. Trygghetsarbetet har därför hög prioritet. Vi var en av de första kommunerna i landet med en systematiserad samverkan mellan polisen och kommunens verksamheter, som skola och socialtjänst, med metoden Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). Utifrån gemensamma lägesbilder styr vi med stöd av EST-metoden vår uppmärksamhet och våra resurser till de områden där de gör störst nytta.

En viktig del i vårt trygghetsarbete är att ge våra barn och unga goda uppväxtvillkor. Det finns en rad insatser som stärker och utvecklar barnen på resan mot vuxenlivet – här delar vi med oss av några exempel på hur vi arbetar; genom familjecentraler där viktiga kompetenser sluter upp kring familjer som behöver stöd, genom att ge barnen trygghet i förskolan och genom en aktiv och inspirerande ungdomsverksamhet där vilda idéer kan bli verklighet.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden samt BRÅ
Caroline Olsson, trygghetssamordnare
Helena Appelgren, säkerhetschef
Johan Rosengren, rektor för förskolorna Fågelsången, Tegelhagen och Silverdals förskola Äpplet
Susanne Leffler, enhetschef, enheten för föräldrastöd, socialkontoret
Tony Weseth, verksamhetsutvecklare/fritidsledare Satelliten

Caroline Olsson

Helena Appelgren

Johan Rosengren

Susanne Leffler

Tony Weseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal: Nobelterrassen

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Sollentuna - Sveriges KvalitetsKommun