Ledarskapet för en effektiv verksamhet

25
feb

Ledarskapet för en effektiv verksamhet

Att vara chef i Sollentuna kommun är ett roligt, stimulerande och utmanande uppdrag! Varje chef har i uppdrag att, genom sin verksamhet, utveckla Sollentuna i riktning mot vår vision – Sveriges mest attraktiva kommun. Det är ett arbete där varje insats och varje medarbetare är lika viktig, det handlar om att i stort och smått bli lite bättre varje dag.

Ett särskilt ledarutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen är ett viktigt led i det arbetet – chefer som är trygga i sitt ledarskap ger en bättre arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Programmet utgår från den senaste forskningen och har till exempel ett stort fokus på transformerande ledarskap. Ett sätt att följa upp hur väl vi lyckas är medarbetarenkäten som vi från 2019 genomför varje år – med goda resultat.

Välkomna att höra hur Sollentuna kommun genom viktiga prioriteringar och ett tydligt stöd till chefer på alla nivåer i organisationen lyckats bli Sveriges KvalitetsKommun 2019. Ta chansen att höra två av våra främsta ledare berätta om sitt arbete och sin utvecklingsresa.

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, och Per Törnvall, kommundirektör. 

Henrik Thunes

Per Törnvall

 

 

 

 

 

Lokal: Mälarsalen

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Sollentuna - Sveriges KvalitetsKommun