Ledarskapets betydelse för att driva verksamheten framåt

25
feb

Ledarskapets betydelse för att driva verksamheten framåt

Samhället står för stora utmaningar och förändringsbehovet är enormt. Offentliga inköp är en stor del av den svenska ekonomin och är därför ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen. I detta har Upphandlingsmyndigheten en viktig roll, vi ska vara den drivande och stödjande myndigheten i utvecklingen.

Vi är en nybildad, liten myndighet med ett stort uppdrag. Vi har på kort tid klarat av att etablera en ny myndighet parallellt med att vi har lyckats leverera stöd till våra kunder. Med hjälp av dialog, samverkan och målfokus har vi lagt rälsen medan vi kör, och det har vi kunnat göra tack vare ett stort engagemang från alla medarbetare och med ett tydligt fokus på både samhällsnytta och kundnytta. Under det här seminariet berättar vi om vår resa och våra erfarenheter som har gjort oss till Sveriges modernaste myndighet.

Inger Ek, gd, och Åsa Olsson, kommunikationschef

Inger Ek

Åsa Olsson

 

 

 

 

 

Lokal: Mälarsalen

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-
Möt Upphandlingsmyndigheten - Sveriges Modernaste Myndighet