|

Anmäl till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

  • Nytt för i år är att Sveriges Kommuner och Landsting, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, Finansdepartementet, Vinnova, IT&Telekomföretagen, PwC och Kvalitetsmässan kommer sammanställa alla kommuners inskickade texter till en skrift, Kommunernas digitalisering, baserad på frågorna man svarar på vid anmälan till Sveriges DigitaliseringsKommun. Anmäl kommunen till Sveriges DigitaliseringsKommun och lämna samtidigt kommunens bidrag till skriften Kommunernas digitalisering.
    • Vad är kommunen mest stolt över – ca 2 000 tecken
    • Vilken effekt har det gett? – ca 500 tecken
    • Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet? – ca 500 tecken
  • Kommunens kontaktperson

0