Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun

Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 består av:

Patrik Sundström (juryns ordförande)
Chief Digital Officer SKR

Anna Eriksson
generaldirektör, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Jessica Steinmetz
biträdande enhetschef, Regeringskansliet

Johan Magnusson
professor, Göteborgs universitet

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör, TechSverige

Rickhard Broman
försäljningsdirektör, Telia

Peter Hedberg
Account Manager Public Sector, Google Sverige

Mia Forsäng
försäljningsdirektör, skola och högre utbildning, Microsoft

Thomas Bergendorff
områdesledare, Hållbara Samhällen, Vinnova

Haron Zafar
affärsansvarig, Kvalitetsmässan