Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun

Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 består av:

Patrik Sundström (juryns ordförande)
Chief Digital Officer Sveriges Kommuner och Regioner

Anna Eriksson
generaldirektör Myndigheten för digital förvaltning Digg

Judit Wefer
områdesledare för transformativ offentlig sektor Vinnova

Jessica Steinmetz
biträdande enhetschef Regeringskansliet

Johan Magnusson
docent Göteborgs universitet

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Per A. Broman
försäljningsdirektör Telia

Mia Forsäng
chef för skolor och högre utbildningar Microsoft

Haron Zafar
kommunikationsansvarig Kvalitetsmässan

 

0