Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun

Juryn för Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 utgörs av:

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting (juryns ordförande)
Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Maria Johansson, enhetschef Vinnova
Malin Bohlin, enhetschef, enheten för digital förvaltning Infrastrukturdepartementet
Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet
Cecilia Lejon, rådgivare offentlig sektor PwC Sverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Mia Forsäng, business accelerator Telia
Haron Zafar, affärsansvarig Kvalitetsmässan

0