Nominera kommun till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

 • Nytt för i år är att vem som helst kan nominera en kommun till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Det kan vara privatpersoner, organisationer eller företag som vill uppmärksamma kommunen för dess digitaliseringsarbete. Kommunen blir därefter informerad om nomineringen och har möjlighet att komplettera inlämnade nomineringstexten.
  Svara på frågorna:
  • Vad är kommunen mest stolt över – ca 2 000 tecken
  • Vilken effekt har det gett? – ca 500 tecken
  • Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet? – ca 500 tecken
 • Kontaktuppgifter

 • Ange kommunens namn du vill nominera till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019
0