Skriften Kommunernas digitalisering

  • Sveriges Kommuner och Landsting, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, Finansdepartementet, Vinnova, IT&Telekomföretagen, PwC och Kvalitetsmässan bjuder in samtliga Sveriges kommuner att medverka i skriften Kommunernas digitalisering 2019, en sammanställning av kommunernas digitaliseringssatsningar och dess effekter. Skriften baseras på nedanstående frågor. Man kan även välja att anmäla kommunen till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 utifrån det inskickade bidraget.
    • Vad är kommunen mest stolt över – ca 2 000 tecken
    • Vilken effekt har det gett? – ca 500 tecken
    • Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet? – ca 500 tecken
  • Kommunens kontaktperson

0