Sveriges DigitaliseringsKommun – Inlämning av egenbeskrivning

  • Alla nominerade kommuner till Sveriges DigitaliseringsKommun skall göra en egenbeskrivning där man redovisar hur långt kommunen har kommit med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
    Egenbeskrivningen ska skickas in senast 28 april och består av en fri text på högst 10 000 tecken, vilket motsvarar ca 3 A4-sidor. Beskrivningen görs inom de sex frågeområden som finns angivna i foldern.
  • Accepterade filtyper: doc, docx, pdf.
    Ladda upp kommunens egenbeskrivning
0