Juryn för GötaPriset

Juryn för GötaPriset 2021 består av:

Per-Arne Andersson
avdelningschef SKR

Anders Danielsson
landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mats Deleryd
vd SIQ

Henrik Edman
direktör Kvalitetsmässan

Eva Hessman
stadsdirektör Göteborgs Stad

Ann-Sofi Lodin
regiondirektör Västra Götalandsregionen

Susanne Rappmann
biskop Göteborgs stift Svenska kyrkan

 

0