Juryn för GötaPriset

Juryn för GötaPriset består av:
Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd SIQ, Anders Danielsson, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, direktör Kvalitetsmässan.

0