Anmälan till Sveriges KvalitetsKommun 2021

Välkommen att anmäla din kommun till Sveriges KvalitetsKommun 2021!

Anmäl kommunen genom att lämna en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete. Egenbeskrivningen består av två delar:
1. Besvara 50 kryssfrågor
Markera hur långt kommunen kommit i sitt utvecklingsarbete genom att ange i vilken grad åtgärden är genomförd – ej alls, delvis, i hög grad eller fullt ut.
2. Beskriv kommunens utvecklingsarbete
Lämna en beskrivning på ca fyra A4-sidor i fri text, som anger hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Sista dag för anmälan är den 30 november 2020.

Steg 1 av 5

 • Hur gör kommunen för att utveckla demokratin och medborgarnas deltagande?

  Demokrati är en viktig utgångspunkt för att fatta gemensamma beslut inom en kommun. Centrala värden för demokratin är att så många som möjligt av medborgarna är välinformerade i gemensamma frågor och deltar i diskussionen om kommunens verksamhet och utveckling. Hur gör kommunen för att öka medborgarnas engagemang och delaktighet? Hur stimuleras ett ökat deltagande i exempelvis kommunalval och budgetprocess? Hur informeras medborgarna om kommunens verksamheter och resultat? Hur gör kommunen för att få med ungdomar och minoritetsgrupper i framtidsdiskussionen?
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt ut
0