VINNARE AV SVERIGES
KVALITETSKOMMUN

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut vartannat år sedan 2003. Vinnare av Sveriges KvalitetsKommun tidigare år:

Sveriges KvalitetsKommun 2015 tilldelades Kävlinge kommun med följande motivering:
” En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna.”

Sveriges KvalitetsKommun 2013 tilldelades Örebro kommun med följande motivering:
” Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter.”

Sveriges KvalitetsKommun 2011 tilldelades Kungsbacka med följande motivering:
“Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race.
Kommunen belönas framför allt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2009 tilldelades Stockholm med följande motivering:
”Stockholm belönas för sin förmåga att, trots en stor och omfattande organisation, inte tappa bort att det är medborgarna och företagen som ska betjänas och sättas i främsta rummet. Stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning. Juryn vill särskilt peka på informationskanalen ”Äldre direkt” och en väl fungerande valfrihet inom äldreomsorgen, som goda exempel på kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2007 tilldelades Lomma med följande motivering:
“Kvalitet är både och – både systematiska arbetssätt och goda resultat. Det är grundsynen för Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun och i hög grad kännetecknande för Lomma kommun. Lomma är den vänliga kommunen, där kvalitet är en självklarhet och resultaten ligger i topp. Här trivs människorna och det finns ett medborgerligt engagemang, som genomsyrar hela kommunen. Lomma visar att liten kan vara stor och utgör ett lysande föredöme för Sveriges kommuner.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2005 tilldelades Umeå med följande motivering:
“Effektiva verksamheter, en aktiv demokrati, en god arbetsmiljö för personalen och ett bra klimat för företagen. Det är grundbultarna i Sveriges KvalitetsKommun och det är värden som i hög grad kännetecknar Umeå kommun. Umeå har gjort starka framryckningar på alla fronter i sitt utvecklingsarbete och visat att kommunen lever upp till visionen: ”Vi vinner i Umeå”. Juryn vill särskilt peka på Umeås eminenta förmåga att samspela och samverka innanför och utanför kommungränsen.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2003 tilldelades Botkyrka med följande motivering:
“Botkyrka kommun bedriver ett brett och framgångsrikt utvecklingsarbete av verksamheter och demokrati. Med beslutsamhet och kreativitet lever denna mångkulturella och unga kommun upp till sin egen devis – Långt ifrån lagom. Botkyrka kommun har modet att våga förändra och är därför en välförtjänt första mottagare av Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.”

0