Anmälan till Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Markera hur långt myndigheten kommit i sitt utvecklingsarbete genom att kryssa för Ej alls, Delvis, I hög grad eller Fullt ut för var och ett av påståendena. Myndigheter är olika och unika. I de fall någon fråga inte är förenlig med myndighetens uppdrag och storlek kryssas alternativet ej tillämpligt.
0. Ej alls genomfört i några tillämpliga avseenden (0 %).
1. Delvis genomfört i tillämpliga avseenden (mindre än 50 %).
2. I hög grad genomfört i tillämpliga avseenden (mer än 50 %).
3. Fullt ut genomfört i alla tillämpliga avseenden (100 %).

Steg 1 av 5

20%
 • A. Kvalitet, enkelhet och effektivitet. Hur gör myndigheten för att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet och så enkelt och effektivt som möjligt?

  Det centrala kriterieområdet – kärnvärdena för den moderna statliga myndigheten – är att utföra uppdraget med hög kvalitet och en hög grad av enkelhet. Det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att ta del av förvaltningens tjänster. Myndigheten ska skapa mesta möjliga värden för pengarna. Rätt använt kan digitalisering bidra till ett innovativt arbetsklimat där verksamheterna utvecklas och kvalitetssäkras och där de samlade resurserna kan användas mer effektivt. Beskriv hur myndigheten styr och utvärderar sina digitaliseringsinsatser, hur myndigheten använder sig av digitalisering för att utveckla sin service till invånare och företagare, samt vilka effekterna har blivit. Återge hur myndigheten har förbättrat arbetsmiljön, utvecklat kvaliteten i verksamheten och möjliggjort ett effektivt arbetssätt. Lyft fram ett exempel där digitalisering och/eller förändrade arbetssätt har
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
 • Ej allsDelvisI hög gradFullt utEj tillämpligt
0