Myndigheternas egenbeskrivning och återföringsrapporter

Nedan listas de nominerade myndigheternas egenbeskrivning och återföringsrapport.

Myndighet Egenbeskrivning Återföringsrapport  
CSN (Centrala studiestödsnämnden)  
Ekonomistyrningsverket  
Energimarknadsinspektionen  
Kemikalieinspektionen  
Länsstyrelsen Värmland  
Upphandlingsmyndigheten  
 

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • förnyelse och innovation
  • hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling
 
 
0