Välkomna att skicka in ert bidrag till skriften Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte

  • Hur har statliga myndigheter hanterat coronapandemin?

    I samband med att Sveriges Modernaste Myndighet ska utses vill arrangörerna bakom utmärkelsen passa på att undersöka hur myndigheterna hanterar en aktuell utmaning. Samtliga myndigheter bjuds därför in att medverka i en skrift med fokus på hur man klarat av att ställa om och hantera coronapandemin. Myndigheternas texter kommer att sammanställas i en skrift för att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte.
  • Myndighetens kontaktperson

0