Välkomna att skicka in ert bidrag till skriften Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte

Sista dag för inlämning är den 30 april 2021.

  • Skriften Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte

    Arrangörerna av Sveriges Modernaste Myndighet bjuder in samtliga myndigheter att medverka i en skrift för Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. Myndigheternas texter kommer sammanställas i en skrift för att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte kopplat till hur myndigheterna klarar av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i med en pandemi som påverkar hela världen.
  • Myndighetens kontaktperson

0