Skriften Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt.

En nyhet från och med i år är att vi vill ha en beskrivning av hur myndigheterna hanterar en aktuell utmaning. Därför vill vi ta tempen på hur myndigheterna klarar av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i med en pandemi som påverkar hela världen. Myndigheternas texter kommer att sammanställas i en skrift för Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. Även de myndigheter som inte vill delta i utmärkelsen har möjlighet att bidra med sin text i skriften.

De frågor vi vill ha svar på är:

  • Hur var myndighetens beredskap för att fullgöra sitt uppdrag när pandemin slog till?
  • Har myndigheten kunnat utföra sitt uppdrag som planerat, vilka har utmaningarna varit och vilka åtgärder har vidtagits för att kunna bedriva verksamheten?
  • Vilka lärdomar inför framtida kriser har myndigheten dragit av den nuvarande situationen?
lämna ert bidrag till skriften
0