VINNARE AV SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan.

PTS blev Sveriges Modernaste Myndighet 2015
Juryns motivering:
“Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.
För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen.”

SMHI blev Sveriges Modernaste Myndighet 2013
Juryns motivering:
”SMHI är i bred mening en bra exponent för den moderna staten. Här finns maximal kundorientering, största möjliga öppenhet och en frimodig användning av den senaste tekniken för att utveckla en ännu bättre verksamhet och ännu säkrare väderprognoser.”

Skatteverket blev Sveriges Modernaste Myndighet 2011
Juryns motivering:
Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som banat väg för det nya populära Skatteverket. Bemötande och service har förbättrats. Kulturen har blivit en annan. Modern IT har utnyttjats till fullo.
Legitimitet är ett viktigt ord idag, när vi ser hur nationer skakas av folkliga protester och svåra ekonomiska problem. Skatteverket är ett framgångsexempel inte bara genom kvalitetsarbete och innovationsförmåga utan också genom att vara en av de viktigaste byggstenarna i den höga legitimitet som svensk offentlig sektor åtnjuter.

Vägverket tilldelas utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2009
Det är första gången utmärkelsen utdelas. Utmärkelsen utdelades av finansmarknads- och kommunminister Mats Odell.

Juryns motivering:
”Den moderna statliga myndigheten är självklart effektiv och kundorienterad. Den fullgör uppdraget på enklast möjliga sätt. Men dessutom – och däri ligger det moderna – överträffar den förväntningarna genom att vara både innovativ och offensiv. Vägverket belönas för nytänkande, initiativkraft och framstående resultat. Den tidigare vägbyggaren har genomgått en kulturrevolution och blivit samhällsbyggaren, som ger hela Sverige tillgång till den goda resan. Juryn uppmärksammar särskilt Vägverkets internationellt ledande ställning inom trafiksäkerhet och förmågan att samverka med forskning och andra myndigheter. Utmärkelsen är tänkt att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, inte bara inom den nya myndigheten Trafikverket, utan inom hela den statliga sektorn.”

0