Utställare 2015

AB Nordreportern
Acando Consulting AB
AFA Försäkring
Aleris
Alna Sverige AB
Angereds Närsjukhus
Arbetsmiljöverket
Attendo Sverige AB
Benify
Bisnode Sverige AB
Bokförlaget Komlitt AB
Borås Stad
CANEA Partner Group AB
Canvas
Centrum för personcentrerad vård GPCC
ConCent AB
Cramo Adapteo AB
Cultura Aktivitet & Inspiration
Dagens Samhälle AB
DigiExam AB
Digital Fox AB
Ekan AB
Ensolution AB
Entergate AB
ErgoNova Sweden AB
Ernst & Young AB
Eskilstuna kommun
Expandia Moduler AB
Flexator AB
FR2000 Ekonomisk förening
Friskonomen AB
Frölunda Data Försäljnings AB
Fujitsu Sweden AB
Futureyes AB
Förenade Care AB
Förenade Service
Gatsoft AS
gr8 meetings from Sweden AB
Gryning Vård
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Helsingborgs stad
Hotel Tylösand
Hushållningssällskapet Väst
Hypergene
Härryda kommun
Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB
Institutet för kvalitetsutveckling SIQ
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Intraphone AB
Inyett AB
ITM Meeting Solutions AB
Joliv AB
Jordbruksverket
Jusek
K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
Karlstads kommun
KFS Företagsservice AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommuninvest i Sverige AB
Konsumentverket / KO
Kost, Landstinget Västmanland
KPA Pension
KPMG AB
Kungsbacka kommun
Kävlinge kommun
Ledarna
Lin Education AB
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Lärarpartner
Malmö stad
Mariestads kommun
Möte & Konferens i Halland / halland.se
Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska AB
Naturvårdsverket
NCC AB
Nkontakt AB
Nowa Kommunikation AB
Omställningsfonden
Praktikertjänst AB
Promas AB
Prové AB
PTS Post- och telestyrelsen
PwC
Q-Steps Kvalitetssäkring AB
Region Gävleborg
Region Skåne
Rikshem AB
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rädda Barnens Riksförbund
Rättsmedicinalverket
SABO AB
Sandholm Associates AB
Senior Life AB
SERKON i Vellinge AB
SIS-Swedish Standards Institute
Skanska Sverige AB
Skolforskningsinstitutet
Skolverket
Skövde kommun
Solhagagruppen AB
SOLOM AB
Somna AB
Statens geotekniska institut
Statistiska Centralbyrån SCB
STIFTELSEN FRIENDS – ELEVER MOT MOBBNING
Stockholms stad
Stratsys AB
Sundsvalls kommun
Suntech Group AB
Swedbank AB
Svensk Chefsförening
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenskt Kvalitetsindex AB
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Läkarförbund
Sysarb Group AB
Södra Älvsborgs Sjukhus
Tankeleken – en diskussionskortlek om livets små och stora frågor
Textilia Tvätt & Textilservice AB
Tre Stiftelser
Trelleborgs kommun, arbetsmarknadsförvaltningen
Trivector LogiQ AB
Unikum – Unikt lärande AB
Upphandlingsmyndigheten
Valcon AB
Vara Kommun
Vardaga Nytida
Vision
Vårdförbundet
Västerås stad
Västra Götalandsregionen Regionens

0