Framtidens arbetsliv

Framtidens arbetsliv är ett temaspår i Kvalitetsmässans konferensprogram där Vision rekommenderar följande urval av seminarier ur det fullständiga programmet:

Dag 1
12 nov 2019
Dag 2
13 nov 2019
Dag 3
14 nov 2019

3. Krångligt och krokigt – men skyll inte på tekniken!

Kommuner och regioner har gigantiska utmaningar ekonomiskt och demografiskt. Digitalisering ses ofta som standardlösningen för att utveckla en modern och effektiv verksamhet. Ändå är det lätt att fastna i föråldrade system och arbetssätt. Men är det verkligen tekniken som är den största barriären? Vi samtalar om hur social och organisatorisk tröghet kan sätta upp onödiga hinder för nödvändiga förändringar.

Anders Ekholm, rådgivare Institutet för Framtidsstudier, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd Region Stockholm.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision.

Veronica Magnusson
Anders Ekholm
Aida Hadzialic

17. Ur vägen grabbar! Låt fler kvinnor innovera på jobbet

Det är i stor utsträckning män med stora budgetar som utvecklar tekniken till den kvinnodominerade välfärdssektorn. Dyrköpta misstag kan undvikas och det finns sätt att utveckla system som är nära anpassade till verksamheten. En nyckel är att ge medarbetarna själva möjligheter att innovera och lösa problem för att förbättra servicen till patienter och brukare. Så hur får vi med fler kvinnor i intraprenörskapet?

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Katarina Blomkvist, projektledare Intraprenörskapskompassen, Anna Gärdin, digitaliseringsdirektör Nacka kommun och Katrien Vanhaverbeke, chef för lokal och regional utveckling SKL.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision

Veronica Magnusson
Anna Gärdin
Katarina Blomkvist
Katrien Vanhaverbeke

18. Hur skapas framtidens kommun?

Sveriges kommuner behöver förändras radikalt för att kunna erbjuda sina brukare/kunder minst lika bra service som idag men till en lägre kostnad. För att lyckas krävs nya arbetssätt, ett nytt slags ledarskap och en ny sorts organisering. Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborgs stad (2017 års KvalitetsKommun), berättar om Helsingborgs förändrings- och innovationsarbete, var de befinner sig idag och vilka nödvändiga organisatoriska förflyttningar de ser framför sig.

Micco Grönholm, Head of Future Helsingborgs stad.

Micco Grönholm

32. Lär av de bästa men gör inte som de bästa

Alla vill ta efter de bästa, oavsett vad det handlar om. Men det är inte alltid helt lyckat och det är lätt att gå fel. De bästa har inte nått dit där de är idag genom att göra exakt samma som sin förebild. Man måste hitta sin egen väg för att nå nya höjder. Med mod och beslutsamhet har Helsingborg blivit en förebild för kommuner i hela Norden. Gislaved inledde 2015 sin utvecklingsresa och har nu kommit en bra bit på väg. Möt två kommunchefer som i sitt samspel med varandra kan ge tips som underlättar ditt framtida förändringsarbete.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun och Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Palle Lundberg
Malin Aronsson

35. Förmåga att hantera samhällsutmaningar

Med traditionell styrning är vissa problem i samhället svåra att komma åt. Särskilt svårt är det när problemet visar sig på olika sätt och när ansvaret delas mellan flera myndigheter. För att undersöka saken har Tillitsdelegationen arbetat med sex myndigheter för att lösa olika samhällsutmaningar. De tre forskningsledare som medverkar i detta pass har bland annat följt myndigheternas arbete och granskat Regeringskansliets arbetssätt. I en SOU-rapport till regeringen argumenterar de för behovet av en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Katarina Wetter-Edman, doktor i design Örebro universitet samt Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och Johan Quist docent i företagsekonomi, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

K-G Bergström

45. Att skapa en kvalitetskultur – exempel från den amerikanska armén

William J. Troy, en trestjärnig general från den amerikanska armén berättar vilken modell militären använder för att skapa sin kultur. Hur organiserar man sig för att skapa en kvalitetskultur och vad är fördelarna med att ha en kvalitetskultur där olika kvalitetsverktyg tillämpas för att nå resultat? Militärer över hela världen är oerhört effektiva på att bygga kulturer som speglar de egna värderingarna – men hur gör de det? William J. Troy delar med sig av sina erfarenheter hur man formar människor oavsett om de bär uniform eller inte.

William J. Troy, verkställande direktör ASQ samt före detta general från amerikanska armén.
Seminariespråk: Engelska.

William J. Troy

46. Verktyg för framgång

Johan Olsson har tävlat på världsnivå sedan 2011 och är en av Sveriges främsta skidåkare genom alla tider. Men det har inte varit några givna framgångar. Johans skidkarriär var kantad av skador, sjukdomar och negativt tänkande, men han lyckades ändå vara som bäst när det verkligen gällde. Hur lyckas man med det? Utan det långvariga samarbetet med sin mentala tränare hade Johan inte nått de fantastiska framgångarna. Inom idrotten är det vanligt med mental träning. Men hur kan kommunalråd, riksdagsledamöter och chefer använda sig av mentala verktyg för att öka sin och organisationens prestationsförmåga?

Johan Olsson, skidåkare med 14 medaljer i OS och VM samt Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Johan Olsson
Stig Wiklund

59. Vision, storytelling och kultur

Ska man förändra något, bygga något nytt så måste man veta vart man ska om det överhuvudtaget ska bli bra. Men det räcker inte om du som ledare har en vision. Den ska förmedlas till medarbetarna och vara lika tydlig för deras del, och dessutom lika intressant för dem att uppnå. Hur får man till det? Hur skapar man den sortens kultur? Möt två karismatiska ledare som nått stora framgångar genom att gå sin egen väg. De framstår som helt olika, men troligen är likheterna större än skillnaderna om man skrapar på ytan. Ett samtal om att förmedla en vision och skapa en vinnande kultur.

Fredrik Reinfeldt, f d statsminister och Petter Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Fredrik Reinfeldt
Petter Stordalen

60. Ledarskap under press

Försök inte vara något du inte är, ta ansvar för ditt lag och kom ihåg, att berömma människor tar bara sekunder och kan göra en enorm skillnad. Och glöm inte att humor kan hittas även i de mest hemska situationerna. Det är ledord för Eliza Manningham-Buller som ledde Storbritanniens säkerhetstjänst (MI5) från 2002 till 2007. När terroristattackerna inträffade den 11 september 2001 sattes MI5 under akut press. Utifrån dessa erfarenheter förmedlar Eliza hur viktigt det är att fatta rätt beslut under stark press och hur man leder en organisation i en tid av osäkerhet och risk.

Eliza Manningham-Buller, f d generaldirektör för Storbritanniens säkerhetstjänst (MI5).
Seminariespråk: Engelska.

Eliza Manningham Buller

74. Ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar!

Samhället står inför stora övergripande förändringskrafter. Linköping och Kontura har undersökt chefernas förutsättningar på 4 sätt, alla vetenskapligt vedertagna. Vilka utmaningar ska våra chefer hantera?, hur upplever cheferna sina förutsättningar? vilka förflyttningar behövs för ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar? En spännande bild växer fram. Cheferna kan leda medarbetare, men saknar stöd för kommande förändringar. Förskjutningar i kulturens behövs. Kom och diskutera!

Sonja Erlandsson, HR-direktör Linköpings kommun och Gunnila Masreliez-Steen, Kontura.
Seminariearrangör: Linköpings kommun.

Sonja Erlandsson
Gunnila Masreliez-Steen

81. Framtiden skapar vi själva

Människor är generellt sett dåliga på att förutsäga fram tiden. Det finns det otaliga bevis på. Men vi måste fortsätta försöka och experimentera för att lära av våra misstag. Lyssna på en trend spanande futurolog som väver samman viktiga nuvarande trender för att förutse hur livet och samhället kan se ut i framtiden. Hans målsättning är att ändra våra sinnen med nålar av insikt, exempel och observationer. Det blir som en sagostund om innovation, uppfinningar och framtidsskapande.

Magnus Lindkvist trendspanare, omvärldsbevakare och framtidstalare.

Lyssna på Magnus Lindkvist talbok, Så börjar framtiden

Magnus Lindkvist

88. Så gick det åt helvete – och vad lärde vi oss av det?

Vad kan vi egentligen lära oss av lyckade exempel i kommuner och regioner? Kanske är det viktigare dra slutsatser från det som gick fel? Många välmenade försök att införa ny teknik och nya arbetssätt går snett. Men både individer och organisationer kan ”göra om och göra rätt”. Välkommen till ett samtal om varför det ibland är bra att göra fel.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Mats Alvesson, professor Lunds universitet och Ulrika Lundin, innovationscoach SKL.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision.

Veronica Magnusson
Mats Alvesson
Ulrika Lundin

95. Digitalisering och AI – en internationell utblick

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitalise ringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI.

Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare Governo AB.
Moderator: Caroline Andersson, vd och grundare Governo AB

Göran Lindsjö
Gertrud Ingestad

101. Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra blev moderaternas första kvinnliga partiledare 2015 och ledde ett omfattande förändringsarbete för att partiet åter skulle vinna valet – och hon själv bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men med ett år kvar till valet tvingades hon sluta under kuppartade former från de egna. Det var en extrem tid i både Sverige och omvärlden. Hur leder man i förändring när förut sättningarna är svåra och ändras snabbt? Vad kan chefer lära sig av politiker och tvärtom, i en stökig och otålig tid?

Anna Kinberg Batra, Moderaternas första kvinnliga partiledare.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Anna Kinberg Batra
Veronica Magnusson

102. Improvajsing – en stund av glädje

Improvisation! Är inte det bara osammanhängande geggamoja frågar sig vän av ordning. Så sant. Några gånger har publiken eller Peters hustru typ varit i stånd att döda honom på grund av den låga kvalitén på prestationen. Men i sina bästa stunder är improvisation både kreativt och underhållande. Men inte ens Peter Apelgren kan improvisera en hel föreställning utan behöver ett ”ramverk” att hålla sig till. Så med detta i åtanke bjuds du in till 60 minuter av föreställningen “Improvajsing” där Peter Apelgren tar upp historier från sitt brokiga liv som varvas med ämnen som cowboy film, Gud, charkuterier, golfkläder och Nostradamus.

Peter Apelgren, komiker och konstnär.

Peter Apelgren

115. Konsten att anställa en kvinna

En humoristisk föreläsning med handfasta tips hur man kan göra sin arbetsplats till en jämställd arbetsplats. Steg för steg lotsas du igenom en manual i hur man närmar sig tanken på en arbetsplats med 50/50 könsfördelning. Är du en noob på jämställdhet? Perfekt – för här får vi från basic lära oss hur man går från att vara rädd för kvinnor till att en dag kanske t o m sitta bredvid en livs levande kvinna i exempelvis en bolagsstyrelse. Är du redan proffs på jämställdhet? Perfekt – för då behöver du inte anteckna utan kan fokusera på att skratta åt eländet.

Emma Knyckare, radiopratare, författare och teaterapa.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

Emma Knyckare
Lasse Swahn

116. Så skapar vi attraktionskraft och säkrar framtidens kompetensförsörjning

Ett krig om talanger har brutit ut och framtidens vinnare är de organisationer som lyckas skapa attraktionskraft. Hur lockar man dagens unga och hur får man medarbetare att utvecklas och stanna kvar? Hur får man medarbetarna att bli ambassadörer arbetsplatsen? Framgångsrika HR-chefer delar med sig av sina erfarenheter. Lyssna även till en kommunstyrelseordförande om vilken roll politiken spelar för attraktionskraft.

Daniela Eriksson, HR-chef Skatteverket, Parisa Liljestrand, kommunstyrelseordförande Vallentuna samt Anna Selander, HR Business Partner och Teresa Åkermar, HR Business Partner, Collector Bank. 
Moderator: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Daniela Eriksson
Parisa Liljestrand

129. Digitalisering kräver förändring i ledarskapet

Digitalisering kräver öppenhet och samarbete för att fånga hela potentialen som digitaliseringen kan ge. När förutsättningarna och kraven förändras – måste ledarskapet också förändras. Du behöver förstå hur organisationen kan förbättras genom digitala lösningar och leda och stödja de förändringar i arbetssätt, kultur och processer som behövs för att maximera effekten. Det är du som ledare som måste skapa en handlingskraftig och innovativ organisation som har förmågan att ta till sig de nya möjligheterna och hantera de snabba förändringarna.

Anna Granö, vd HPE och Ann Hellenius, CIO Scandic Hotels.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Anna Granö
Ann Hellenius

130. Framtidens kommunikativa ledarskap

Kraven på ledarskap förändras. Vad är framgångsrikt ledarskap i en tid av ständiga förändringar? Hur skapar man delaktighet och en gemensam aspiration framåt? Vad utmärker det kommunikativa ledarskapet? Ta del av erfarenheter och tankar hos ledaren för en av Sveriges mest komplexa företag liksom en person med ledarerfarenhet från startupvärlden.

Hanna Stjärne, vd SVT och Ishtar Touailat, AI-chef Techbuddy och mottagare av utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare.
Moderator: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Hanna Stjärne

143. Viljan i mitt huvud

Att sätta upp mål går väl an. Att ta reda på vad som krävs för att nå målen är en annan sak. För att nå sina mål behövs en mental inställning som gör dig beredd att kämpa ända fram. Tillgång till en verktygslåda för att styra tankarna åt rätt håll ökar sannolikheten för att lyckas. Alla kan misslyckas, men dina misslyckanden är bara lärorika etapper på vägen mot framgång. Miljontals TV-tittare har följt hennes otroliga segersvit som världens främsta kvinnliga skidskytt, men få vet vilka mentala förberedelser som lade grunden för att göra henne till en mästare.

Magdalena Forsberg, 6 gånger världsmästare i skidskytte.

Magdalena Forsberg

144. Så blir du framgångsrik i det nya digitala medielandskapet

Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka är konsekvenserna och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer? Vilken betydelse spelar nya kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat och Facebook? Var i kommunikationslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända youtubers.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Keyyo, YouTube-profil.

Per Schlingmann
Keyyo

157. Vill du ha en digital kollega?

Digitaliseringen och robotiseringen förändrar samhället för alltid. Nya möjligheter och utmaningar tillkommer. Upplands-Bro kommun väljer, som första kommun i världen, att rekrytera fördomsfritt med hjälp av en helt automatiserad och fysisk AI-robot. På Wise Professionals har rekryteringskonsulterna fått en ny kollega, roboten Glenn. Naturligtvis finns det en uppsjö av frågor, oro, tankar och reflektioner kring den digitala era vi nu är inne i. Går det att lita på att roboten utför mitt arbete lika bra som jag gör? Vad händer om något går fel och vems ansvar är det? Kommer mitt jobb att försvinna? Lika viktigt som det är att stilla oron är det att lyfta alla de fördelar detta medför.

Havva Ilhan, biträdande personalchef Upplands-Bro kommun och Alexandra Emilson, kundansvarig Wise Professionals.
Moderator: Eva Strandlund, HR-stöd Malung-Sälen kommun.

Havva Ilhan
Eva Strandlund
Alexandra Emilson

158. Talkshow: Du sköna nya framtid! Vilka är framtidens framgångsfaktorer?

Att vi befinner oss i en tid av omvälvande förändringar har blivit vardag. I dessa tider – vilka egenskaper och kompetenser blir viktigare? Vad skapar framgång? Hur ska vi tänka och agera? Hur kan vi utveckla organisationskulturer som leder till framgångsrika resultat? Välkommen till en talkshow där vi samlar några med personlig erfarenhet av framgång.

Emelie Schepp, Årets Deckarförfattare 2016, 2017 och 2018 samt Laila Bagge, entreprenör och programledare.
Programledare är Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Laila Bagge
Emelie Schepp
0