Framtidens arbetsliv

Mycket snack och en hel del verkstad. Så får vi ett bättre arbetsliv imorgon.

Välfärden står inför stora förändringar. Ny teknik skapar möjligheter vi tidigare aldrig vågat drömma om – men också stora utmaningar. Att lyckas i omställningen kräver ett inkluderande förändringsarbete som drivs av verksamhetsnära chefer och låter medarbetare vara delaktiga. Rätt använd kan automatisering och teknik ge oss ett mänskligare arbetsliv. Men det kräver att chefer får möjligheter att leda förändringsarbetet tillsammans med medarbetare som är proffs på verksamheten. I det här spåret lyfter vi de möjligheter och utmaningar vi står inför på vår väg mot framtidens arbetsliv.

Veronica Magnusson,
ordförande Vision

0