467 inskickade bidrag

GötaPriset har fått in 467 utvecklingsprojekt får hela det offentliga Sverige. Kvalitetsmässan läser och bedömer alla inkomna bidrag. De projekt som blir nominerade ska:

  • Behandla verksamheter som har en offentlig finansiering
  • Vara nyskapande och använda sig av nya idéer
  • Bidra till lägre kostnader och/eller högre kvalitet
  • Visa vilka resultat som uppnåtts
  • På ett tydligt sätt lyfta fram huvudpoänger och lärdomar
  • Ge erfarenheter av värde för andra organisationer

 

Vad händer efter anmälan?
Omkring 40–50 av alla inlämnade projekt kommer att nomineras för att tävla om GötaPriset. De som nomineras ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.