33 nominerade projekt

33 projekt har nominerats till utmärkelsen GötaPriset 2017 av totalt 468 inskickade bidrag.

De nominerade projekten ska under våren 2017 författa en uppsats, som ska vara nyskriven för Kvalitetsmässan och får omfatta max 15 A4-sidor. Alla nominerade projekt presenteras även i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 14–16 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg.

 

De nominerade uppsatserna bedöms av en jury. Juryn belönar bästa uppsats med GötaPriset och 150 000 kr. Ytterligare 3–5 projekt får hedersomnämnanden och får dela på 150 000 kr. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 14 november 2017.

Följsamhet till FN:s barnkonvention samt patientlagen i praktiken

Vårdenhetschef Maria Börjesson, Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgssjukhus

MBU - Människan Bakom Uniformen

Processledare Janina Sabra, Göteborgs Stad SDF Östra Göteborg

”Humanitär hållbarhet” - värmeljus blir benprotes

Verksamhetchef Kerstin Andersson, Halmstads kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Möten mellan generationer

Grundare Arvid Morin,  Ung Omsorg, Affärsområdeschef äldreomsorg Ulla Tansen,  Vardaga, Grundare Benjamin Kainz,  Ung Omsorg

”If the mountain will not come to Mohammed, Mohammed will go to the mountain”

Verksamhetschef, Vårdcentralen Centralhälsan och Mobila asylteamet Eva Öfwerman,  Bräcke Diakoni

En ny upphandlingsmodell där ”ekonomiskt mest fördelaktigt” inte nödvändigtvis innebär lägsta pris

Philip Cohen, Skellefteå kommun Kommunrevision, Dick Hellman, Skellefteå kommun Kommunrevision

Tid till patienten istället för till datorn

Sjuksköterska Anders Carming, Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset i Kalmar

Måltidsprojekt Tallnoret

Enhetschef Anna Forsberg, Ljusdals kommun Äldreomsorgen

Bättre miljö med smarta papperskorgar

Enhetschef Anette Brifalk, Stockholms stad

Mobilapp för anmälan av enkelt avhjälpta hinder

Utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet Andreas Johansen, Göteborgs stad Fastighetskontoret

Landsbygdsutveckling kräver helhetssyn.

Gunnar Casserstedt,  Kiladalens Utveckling AB (svb), Larz Johansson,  Kiladalens Utveckling AB (svb)

Effektiv samordning för trygghet EST

Brottsförebyggande strateg Sören Svensson, Örebro kommun Kommunstyrelseförvaltningen

Listen App för större delaktighet

Folkhälsostrateg Barn o Unga Alexandra Hansson, Ystads kommun Kultur o Utbildning

Uppströmsarbetet

Processledare systematisk kvalitetsutveckling Cathrin Andersson, Örebro kommun Kommunledningskontoret, Enhetschef Reningsverket Lisa Osterman, Örebro Tekniska förvaltningen

Ett bättre Helsingborg

Martina Ekdahl, Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen

Ungdomscoacher en uppsökande verksamhet.

Enhetschef Åsa Callesen, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Boost by FC Rosengård

Bitr verksamhetschef Madeleine Timmerby,  Boost by FC Rosengård, Verksamhetschef Filippa Engstrand,  Boost by FC Rosengård, Ekonomiassistent Tomas Andersson,  Boost by FC Rosengård

Från lokal till lärmiljö.

Specialpedagog Heléne Slivka, Lunds kommun

Gamlestaden 2001-2016: Från förfall till pånyttfödelse

Verksamhetsledare Helena Holmberg,  Fastighetsägare i Gamlestaden

Idéburet Offentligt Partnerskap för ensamkommande flyktingbarn

Verksamhetschef Lotta Lidén Lundgren, Göteborgs Stad Social resursförvaltning

Team Göteborg - Ett värdskap för alla

Verksamhetsansvarig Finn Hallgren,  Göteborg & Co, Träffpunkt AB

Heltid och mer nöjda äldre

Områdeschef Sandra Nätt, Grums kommun Äldreomsorg, Områdeschef Jeanette Tillman, Grums kommun Äldreomsorg

Den avfallssnåla verksamheten

Kundsamordnare Emil Björklund, Göteborgs Stad Kretslopp och vatten

Visionen som gjorde skillnad: En lärmiljö för alla - en modern skola på vetenskaplig grund

Utvecklingsledare Johan Sundqvist, Marks kommun, Förvaltningschef Dennis Reinhold, Marks kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

En förälder blir till

Regionutvecklare Lena Gunnarsson, Västra Götalandsregionen Koncernstab Hälso- och sjukvård, Regionutvecklare Peder Welin, Västra Götalandsregionen Koncernstab Hälso- och sjukvård, Regionutvecklare Åsa Davidsson, Västra Götalandsregionen Koncernstab Hälso- och sjukvård

Naturen som gränssprängare inom LSS

Stödassistent Christina Bodinger, Lunds kommun Vård och omsorgsförvaltningen, Stödassistent Veronika Rukavina, Lunds kommun Vård och omsorgsförvaltningen

Nyanlända i Åre kommun skapar utveckling och mångfald i glesbygden

Integrationschef Martin Söderström, Åre kommun Samhällsbyggnadsnämnden

Rättspraktik

Otto Swedrup,  Göteborgs universitet

Systematiskt, patientanpassat kvalitetsarbete inom primärvården.

Beställarchef Sofia Hartz, Landstinget i Kalmar Län Kansliet, Landstingsdirektör Krister Björkegren, Landstinget I Kalmar Län

Vardagsmentor

Vardagsmentor Matthias Rowe,  Sommarkollo4me/Sårbarhetsdepartementet, Karl Lindqvist,  Sommarkollo4me/Sårbarhetsdepartementet

Jämlik strokevård i Västra Götalansregionen

Teamledare, regionutvecklare Agneta Patriksson, Västra Götalandsregionen Koncernstab Hälso- och sjukvård, Regionutvecklare Mikael Bengtsson, Västra Götalandsregionen Koncernstab Hälso- och sjukvård

Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd

Regionutvecklare Anke Samulowitz, Västra Götalandsregionen Regionkansliet

0