Fem kommuner nominerade till Sveriges KvalitetsKommun 2021

Den 17 maj presenterades de nominerade till utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2021.

De utvalda kommunerna är:

  • Burlövs kommun
  • Höganäs kommun
  • Nacka kommun
  • Stockholms stad
  • Vallentuna kommun

Dessa fem kommuner går nu vidare till nästa omgång, där de kommer att utvärderas med avseende på ekonomi, verksamhetsresultat och arbetsgivarroll. Alla nominerade kommuner kommer också att medverka i Kvalitetsmässans konferensprogram.

Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Läs de nominerade kommunernas ansökningar

Ta del av kommunernas ansökningar till Sveriges KvalitetsKommun, med beskrivningar av hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande:

burlöv höganäs nacka

stockholm vallentuna

Nätverk för Kvalitetskommuner

De nominerade till Sveriges KvalitetsKommun bjuds in till ett exklusivt utvecklingsnätverk, i syfte att skapa erfarenhetsutbyte och tillsammans driva utveckling inom de områden som utmärkelsen lyfter fram. Inom ramen för nätverket planeras seminarier, workshoppar och studiebesök. SKR och Kvalitetsmässan samordnar nätverket.

Vinnaren visar upp sig

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges KvalitetsKommun 2021 bestäms av en jury.

Priset, som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren och ett resestipendium på 50 000 kr, delas ut i samband med Kvalitetsmässan den 7 mars 2022.

Den kommun som utses till Sveriges KvalitetsKommun 2021 förväntas delta på Kvalitetsmässans Vinnarkonferens för att visa upp sina vinnande metoder och arbetssätt.

Vinnarkommunen äger rätt att använda logotypen för Sveriges KvalitetsKommun under två år fram till dess att 2023 års vinnare är utsedd.

“Vi arbetar systematiskt med att säkerställa en hög kvalitet i alla våra verksamheter, med fokus på att ge bästa möjliga service till invånare och brukare, utifrån våra förutsättningar. Att få utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är ett fantastiskt gott betyg som visar att vårt arbete ger resultat och att vi närmar oss målet att bli Sveriges mest attraktiva kommun.”

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna (Sveriges KvalitetsKommun 2019)

”Vi är mycket stolta över att ha blivit Sveriges KvalitetsKommun. I Helsingborg vill vi möjliggöra hög livskvalitet för invånarna och stark livskraft för företagen. Deltagandet i Sveriges KvalitetsKommun har stärkt gemenskapen, engagemanget och viljan i hela organisationen i vår förändringsresa.”

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad (Sveriges KvalitetsKommun 2017)

Sveriges kvalitetskommun arrangeras av:

Partner:

0