Välkommen att tävla om att bli Sveriges KvalitetsKommun 2021

Ta med din kommun på en utvecklingsresa

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut sedan 2003 och går till den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Varför delta?
Att medverka i Sveriges KvalitetsKommun ger mycket tillbaka. Kommunen får en konkret analys av sina förbättringsområden och värdefull uppmärksamhet kring sitt utvecklingsarbete. Genom en liten insats kan din kommun ta ett rejält steg framåt.

mer information om utmärkelsen (pdf)

Anmäl din kommun senast den 30 november 2020

Du anmäler kommunen genom att lämna en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete. Egenbeskrivningen består av två delar:

  1. Besvara 50 kryssfrågor. Markera hur långt kommunen kommit i sitt utvecklingsarbete genom att ange i vilken grad åtgärden är genomförd – ej alls, delvis, i hög grad eller fullt ut.
  2. Beskriv kommunens utvecklingsarbete. Lämna en beskrivning på ca fyra A4-sidor i fri text, som anger hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Tänk på att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.

anmäl din kommun

Utvärdera kommunen med Kommunkompassen

Ett viktigt steg i ansökningsprocessen är Kommunkompassen, ett verktyg för att utvärdera och analysera kommuners sätt att arbeta. Alla sökande kommuner ska ha ett Kommunkompassresultat som inte är äldre än från 2019. Kommuner som utvärderats 2019 kan välja att göra en ny utvärdering om de så önskar.

Med Kommunkompassen får man en bred bild av hela kommunens verksamhet. Resultatet visar på både styrkor och förbättringsområden, och är ett bra stöd i kommunens fortsatta utvecklings- och förbättringsarbete. Det ger också kommunen en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och lära av andras goda exempel.

Kommunkompassen genomförs av ett expertteam från Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer om Kommunkompassen på SKR:s hemsida >>

För att täcka självkostnaderna för Kommunkompassen tar SKR ut en avgift på 85 000 kr. Kvalitetsmässan subventionerar kostnaden för Kommunkompassen för små kommuner med under 12 000 invånare, som därför endast betalar halva avgiften.


Boka tid för Kommunkompassen

De kommuner som vill göra en kommunkompassutvärdering för att delta i nomineringsprocessen uppmanas att anmäla detta till SKR så snart som möjligt, helst innan sista ansökningsdatum. Detta för att hitta en tid för utvärderingen som passar både kommunen och SKR. En utvärdering kan göras under hela hösten 2020 fram till och med mars 2021.

Kontaktperson på SKR:
gunnar.gidenstam@skr.se, 08-452 76 49

Nominerade kommuner går vidare till nästa steg i granskningen

En nomineringsgrupp bestående av representanter för parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun avgör vilka kommuner som väljs ut att gå vidare. Till grund för nomineringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och Kommunkompassen, med Kommunkompassen som tyngst vägande. 3–7 kommuner kommer att nomineras och blir därmed föremål för fortsatta granskningar, som inriktas på resultat, ekonomi och arbetsgivarroll.

Läs mer om vilka analyser som görs av de nominerade kommunerna (pdf) >>

Nätverk för Kvalitetskommuner

De nominerade till Sveriges KvalitetsKommun bjuds in till ett exklusivt utvecklingsnätverk, i syfte att skapa erfarenhetsutbyte och tillsammans driva utveckling inom de områden som utmärkelsen lyfter fram. Inom ramen för nätverket planeras seminarier, workshoppar och studiebesök. SKR och Kvalitetsmässan samordnar nätverket.

Vinnaren visar upp sig

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges KvalitetsKommun 2021 bestäms av en jury.

Priset, som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren och ett resestipendium på 50 000 kr, utdelas i samband med Kvalitetsmässan den 16 november 2021.

Den kommun som utses till Sveriges KvalitetsKommun 2021 förväntas delta på Kvalitetsmässans Vinnarkonferens för att visa upp sina vinnande metoder och arbetssätt.

Vinnarkommunen äger rätt att använda logotypen för Sveriges KvalitetsKommun under två år fram till dess att 2023 års vinnare är utsedd.

“Vi arbetar systematiskt med att säkerställa en hög kvalitet i alla våra verksamheter, med fokus på att ge bästa möjliga service till invånare och brukare, utifrån våra förutsättningar. Att få utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är ett fantastiskt gott betyg som visar att vårt arbete ger resultat och att vi närmar oss målet att bli Sveriges mest attraktiva kommun.”

Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna (Sveriges KvalitetsKommun 2019)

”Vi är mycket stolta över att ha blivit Sveriges KvalitetsKommun. I Helsingborg vill vi möjliggöra hög livskvalitet för invånarna och stark livskraft för företagen. Deltagandet i Sveriges KvalitetsKommun har stärkt gemenskapen, engagemanget och viljan i hela organisationen i vår förändringsresa.”

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad (Sveriges KvalitetsKommun 2017)

Sveriges kvalitetskommun arrangeras av:

0