Vinnare av Sveriges Modernaste Myndighet

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet instiftades 2009 och delas ut vartannat år.

Statens maritima och transporthistoriska museer blev Sveriges Modernaste Myndighet 2023
Juryns motivering:
“Statens maritima och transporthistoriska museer är en myndighet som arbetar med vår historia och för att bevara och utveckla kulturarvet. Trots det är SMTM en myndighet med blicken riktad mot framtiden och omvärlden. Ett modernt arbetssätt och en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet, förmågan att utnyttja den senaste tekniken för att utveckla tillgången till och kunskapen om det svenska kulturarvet, tillsammans med förmågan att lösa även oväntade utmaningar gör SMTM till Sveriges modernaste myndighet. I en orolig tid har SMTM visat på nya möjligheter i mötet mellan civil beredskap och vården av kulturarvet, såväl i Sverige som i Ukraina.”

Upphandlingsmyndigheten blev Sveriges Modernaste Myndighet 2019
Juryns motivering:
“Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta. Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta.”

Elsäkerhetsverket blev Sveriges Modernaste Myndighet 2017
Juryns motivering:
”På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta. Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter. På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag.”

PTS blev Sveriges Modernaste Myndighet 2015
Juryns motivering:
“Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras.
För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen.”

SMHI blev Sveriges Modernaste Myndighet 2013
Juryns motivering:
”SMHI är i bred mening en bra exponent för den moderna staten. Här finns maximal kundorientering, största möjliga öppenhet och en frimodig användning av den senaste tekniken för att utveckla en ännu bättre verksamhet och ännu säkrare väderprognoser.”

Skatteverket blev Sveriges Modernaste Myndighet 2011
Juryns motivering:
“Skatteverket har en lång historia som går från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet. Det är ett uthålligt och målmedvetet arbete som banat väg för det nya populära Skatteverket. Bemötande och service har förbättrats. Kulturen har blivit en annan. Modern IT har utnyttjats till fullo.
Legitimitet är ett viktigt ord idag, när vi ser hur nationer skakas av folkliga protester och svåra ekonomiska problem. Skatteverket är ett framgångsexempel inte bara genom kvalitetsarbete och innovationsförmåga utan också genom att vara en av de viktigaste byggstenarna i den höga legitimitet som svensk offentlig sektor åtnjuter.”

Vägverket blev Sveriges Modernaste Myndighet 2009
Juryns motivering:
”Den moderna statliga myndigheten är självklart effektiv och kundorienterad. Den fullgör uppdraget på enklast möjliga sätt. Men dessutom – och däri ligger det moderna – överträffar den förväntningarna genom att vara både innovativ och offensiv. Vägverket belönas för nytänkande, initiativkraft och framstående resultat. Den tidigare vägbyggaren har genomgått en kulturrevolution och blivit samhällsbyggaren, som ger hela Sverige tillgång till den goda resan. Juryn uppmärksammar särskilt Vägverkets internationellt ledande ställning inom trafiksäkerhet och förmågan att samverka med forskning och andra myndigheter. Utmärkelsen är tänkt att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, inte bara inom den nya myndigheten Trafikverket, utan inom hela den statliga sektorn.”