Om konferensen

Inspiration och fortbildning för dig som leder och utvecklar offentlig sektor

Programmet börjar fyllas på inför Kvalitetsmässan 2023. Här kan du se ett smakprov på de runt 150 seminarier som konferensen bjuder på: 

 • Den globala ekonomins utveckling
  F.d. finansminister Anders Borg och Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb diskuterar det världsekonomiska läget.

 • Hot mot det demokratiska samtalet
  Centerpartiets tidigare ledare Annie Lööf och f.d. ärkebiskop Antje Jackelén samtalar på ämnet hot mot offentliga företrädare och konsekvenser för demokratin.

 • En hållbar nordisk välfärdsmodell
  Företrädare för tre nordiska kommunorganisationer diskuterar framtiden för den nordiska välfärdsmodellen: Annika Wallenskog, chefekonom SKR, Torbjörn Eika, chefekonom KS och Ulf Stenman, direktör, svenska enheten på Finlands kommunförbund.

 • Är vi redo att lita på maskiner?
  Workshop om robotar i skola och omsorg med Gaby Odekerken-Schröder, expert inom robotteknik och medgrundare av Maastricht Center for Robots.

 • Sveriges agenda för digitalisering
  Palle Lundberg, vd SKR och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.

 • Co-design, living labs och crowdsourcing – hur effektivt är det?
  Jacob Trischler, docent i företagsekonomi Karlstads universitet.

 • Ledarkurs för mellanchefer
  Linda Hye, forskare och professor Morten Øgård, Senter for anvendt kommunalforskning vid Universitetet i Agder.

Hela programmet presenteras i augusti.

beställ konferensprogrammet

Seminarier för ett smartare samhälle

Sedan 1989 har Kvalitetsmässan stimulerat utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet. Här kan du under tre dagar samla erfarenheter och inspiration för att göra din egen organisation ännu bättre och smartare.

Ta del av framgångsrika exempel på innovation, verksamhetsutveckling och nya smarta välfärdstjänster. Lyssna till erfarna ledare från politiken, näringslivet, kulturen och idrotten. Och få med dig kunskap och nya idéer som hjälper dig att utveckla och förbättra din verksamhet.

Vid sidan av att erbjuda viktig kompetensutveckling för dig som är verksam inom offentlig sektor är Kvalitetsmässan också en arena för diskussion av aktuella samhällsfrågor.

Kvalitetsmässans fem nationella utmärkelser bidrar till att programmet innehåller en uppsjö av goda idéer och exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling. Utmärkelserna fungerar som en utvecklingskatalysator för kommuner, regioner och statliga myndigheter som ligger i framkant och som gärna delar med sig av sina erfarenheter.

0