Kvalitetsmässan

Offentlig sektors viktigaste forum för inspiration och utveckling

för bättre och smartare verksamheter

Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg. Nästa evenemang äger rum den 21–23 november 2023.


Konferens

Konferensprogrammet är navet för hela arrangemanget. Under tre dagar kan deltagarna ta del av runt 150 seminarier med både svenska och internationella talare. Toppolitiker och chefer blandas med forskare och innovativa nytänkare. Programmet bjuder på ett högkvalitativt innehåll uppdelat i delteman, nischade mot olika roller och verksamheter.


Mässa

Mässgolvet är mötesplatsen för alla som deltar på Kvalitetsmässan: konferensdeltagare, mässbesökare och utställare. Som mässbesökare kan man utan kostnad ta del av ett digert program av öppna seminarier, scenaktiviteter och utbildningar, samt träffa det hundratal företag och organisationer som ställer ut på mässan.


Utmärkelser

I samband med Kvalitetsmässan delas fem nationella utmärkelser ut till förebilder från kommuner, regioner och stat. Syftet med utmärkelserna är att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna. Med hjälp av goda exempel från framgångsrika verksamheter främjas innovationer som förnyar och förbättrar offentlig sektor.

vårt uppdrag

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kvalitetsmässan ska:

  • Tillhandahålla en mötesplats för utbyte av idéer, erfarenheter och forskningsrön, som kan leda till kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i offentligt finansierade, offentligt ägda och andra verksamheter.
  • Utgöra ett forum för inspiration, kompetensutveckling och kollegialt utbyte bland chefer och medarbetare framför allt inom offentligt finansierade och offentligt ägda verksamheter.
  • Utgöra ett forum för att diskutera och söka svaren på hur olika samhällsutmaningar kan hanteras.
  • Genom ständiga förbättringar av program, lokaler och logistik fortsätta att vara Europas ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.
0