Kvalitetsmässan

Offentlig sektors viktigaste forum för inspiration och utveckling

för bättre och smartare verksamheter

Kvalitetsmässan är den självklara mötesplatsen för alla som arbetar med att utveckla offentlig sektor. Det gäller tjänstemän och förtroendevalda, men även företag och förebilder som bidrar till att Sveriges offentliga verksamheter i många avseenden är världsledande. Sedan starten 1989 har Kvalitetsmässan vuxit i omfattning och är numera Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Kvalitetsmässan arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg.


KONFERENS

Konferensen med runt 150 seminarier är navet för hela arrangemanget. Programmet uppmärksammar nya idéer och goda exempel på framgångsrik verksamhetsutveckling, men också aktuell debatt inom samhälle, ekonomi och politik.


FACKMÄSSA

Mässan samlar företag som hjälper offentlig sektor att skapa effektiva verksamheter, samt fackliga organisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Mässbesökare kan också ta del av ett brett utbud av scenprogram och workshops.


UTMÄRKELSER

Fem utmärkelser delas ut till förebilder från stat, region och kommun. Syftet med utmärkelserna är att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna och visa upp goda exempel som förnyar och förbättrar offentlig sektor.

vårt uppdrag

Kvalitetsmässans syfte är att stimulera utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter och det svenska samhället i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

Genom att uppmärksamma förebilder och goda exempel, presentera väl arrangerade seminarier, intressanta talare och aktuella ämnesområden, ska Kvalitetsmässan vara den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar inom offentligt finansierade verksamheter.

Kvalitetsmässan ska:

  • Tillhandahålla en mötesplats för utbyte av idéer, erfarenheter och forskningsrön, som kan leda till kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i offentligt finansierade, offentligt ägda och andra verksamheter.
  • Utgöra ett forum för inspiration, kompetensutveckling och kollegialt utbyte bland chefer och medarbetare framför allt inom offentligt finansierade och offentligt ägda verksamheter.
  • Utgöra ett forum för att diskutera och söka svaren på hur olika samhällsutmaningar kan hanteras.
  • Genom ständiga förbättringar av program, lokaler och logistik fortsätta att vara Europas ledande konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.