Kvalitetsmässans fem nationella utmärkelser

GötaPriset

GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser. Priset går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna, det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

SveaPriset

SveaPriset, instiftat av Kvalitetsmässan 2007, belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Syftet är att stimulera IT-innovationer som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Sveriges DigitaliseringsKommun

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Sveriges KvalitetsKommun

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut sedan 2003 och tilldelas den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Sveriges Modernaste Myndighet

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet bygger på den statliga förvaltningspolitiken som eftersträvar en innovativ statsförvaltning. Syftet är att ytterligare stärka utvecklingsandan och förbättringsivern.

0