|

KVALITETSMÄSSANS FEM NATIONELLA UTMÄRKELSER

Utmärkelsen GötaPriset

GötaPriset, som är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser och är öppet för alla typer av verksamheter. Det kan vara offentliga, privata eller idéburna utförare. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet. En bättre verksamhet för de pengar vi satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Utmärkelsen SveaPriset

SveaPriset, instiftades av Kvalitetsmässan 2007 för att stimulera IT-innovationer i vård och omsorg. Syftet är att främja en utveckling i linje med strategin för nationell eHälsa.

Sveriges DigitaliseringsKommun

Syftet med Sveriges DigitaliseringsKommun är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Till Sveriges KvalitetsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet

Syftet är att ytterligare stärka utvecklingsandan och förbättringsivern. Utmärkelsen är ett instrument för att uppmärksamma och driva på utvecklingen i linje med målen för den statliga förvaltningspolitiken.

0