Kvalitetsmässans utmärkelser

I samband med Kvalitetsmässan delas fem utmärkelser ut till förebilder och goda exempel från offentlig sektor.

GötaPriset

GötaPriset är den äldsta av Kvalitetsmässans utmärkelser. Priset går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter och är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar.

SveaPriset

Sedan 2007 delas SveaPriset ut till den bästa innovationsidén inom e-hälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Syftet är att stimulera innovationer som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Sveriges DigitaliseringsKommun

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Sveriges KvalitetsKommun

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut sedan 2003 och tilldelas den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Sveriges Modernaste Myndighet

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet bygger på den statliga förvaltningspolitiken som eftersträvar en innovativ statsförvaltning. Syftet är att ytterligare stärka utvecklingsandan och förbättringsivern.