Sveriges Modernaste Myndighet 2021

En statsförvaltning som bidrar till Sveriges utveckling

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt. Alla myndigheter, stora som små, är välkomna att delta i Sveriges Modernaste Myndighet.

Mer information om utmärkelsen (pdf) >>

Nytt för i år: Hur har myndigheterna hanterat pandemin?

Arrangörerna av Sveriges Modernaste Myndighet bjuder in samtliga myndigheter att medverka i en skrift för Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. Skriften fokuserar på hur myndigheterna klarar av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i med en pandemi som påverkar hela världen.

Även de myndigheter som inte vill delta i utmärkelsen har möjlighet att bidra med sin text i skriften.

mer information om skriften

TIDSPLAN

30 april Sista dag för anmälan

3 juni Sista dag för myndigheter att komplettera med textbeskrivning

10 juni Hearing med de anmälda myndigheterna

21 juni Slutnominering av 3–5 myndigheter

Augusti–september Expertgranskning och platsbesök på de nominerade myndigheterna

Oktober Juryn utser en vinnare

7 mars 2022 Utdelning av utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2021

7–9 mars Kvalitetsmässan arrangeras med bl a ett seminarium med de nominerade myndigheterna och ett med den vinnande myndigheten

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av Sveriges Modernaste Myndighet deltar

SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET ARRANGERAS I SAMARBETE MED:

0