Välkommen att delta i Sveriges Modernaste Myndighet 2021

En statsförvaltning som bidrar till Sveriges utveckling

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt. Alla myndigheter, stora som små, är inbjudna att delta i utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2021. Uppdragen är olika och ofta unika, men utmärkelsen är upplagd så att alla myndigheter kan delta.

Mer information om utmärkelsen (pdf) >>

Nytt för i år: Hur har myndigheterna hanterat pandemin?

Arrangörerna av Sveriges Modernaste Myndighet bjuder in samtliga myndigheter att medverka i en skrift för Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte. Skriften fokuserar på hur myndigheterna klarar av att ställa om och hantera den situation vi nu befinner oss i med en pandemi som påverkar hela världen.

Även de myndigheter som inte vill delta i utmärkelsen har möjlighet att bidra med sin text i skriften.

Mer information om skriften >>

Förlängd anmälningstid med anledning av pandemin

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för samhället och har påverkat många myndigheters verksamhet. För att under dessa omständigheter ge så många som möjligt en chans att delta har vi valt att justera tidsplanen för tävlingen. Ny deadline för att anmäla sig till Sveriges Modernaste Myndighet är den 30 april.

Allt ni behöver göra för att anmäla er är att svara på 55 påståenden om olika egenskaper och åtgärder, som förknippas med en modern myndighet.

anmäl er till utmärkelsen lämna endast bidrag till skriften

TIDSPLAN

30 april Sista dag för anmälan

3 juni Sista dag för myndigheter att komplettera med textbeskrivning

10 juni Hearing med de anmälda myndigheterna

21 juni Slutnominering av 3–5 myndigheter

Augusti–september Expertgranskning och platsbesök på de nominerade myndigheterna

Oktober Juryn utser en vinnare

16 november Utdelning av utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2021

16–18 november Kvalitetsmässan arrangeras med bl a ett seminarium med de nominerade myndigheterna och ett med den vinnande myndigheten

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av Sveriges Modernaste Myndighet deltar

SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET ARRANGERAS I SAMARBETE MED:

0