Sveriges Modernaste Myndighet

Så har statliga myndigheter hanterat pandemin

Sveriges statliga myndigheter arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. För att bemästra en allt rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheter bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande.

Med anledning av pandemin har vi velat ta tempen på hur myndigheterna hanterar en aktuell utmaning. Fjorton myndigheter av olika storlek och med vitt skilda ansvarsområden har bidragit med sina erfarenheter. De har svarat på frågor om myndighetens beredskap, vilka åtgärder man har vidtagit för att kunna utföra sitt uppdrag och, inte minst, vad man har lärt inför framtiden.

läs myndigheternas svar

Sveriges Modernaste Myndighet återkommer 2023

Coronapandemin har påverkat många myndigheters verksamhet och inneburit stora påfrestningar. Under dessa omständigheter har juryn för Sveriges Modernaste Myndighet valt att låta utmärkelsen göra ett uppehåll och i stället återkomma 2023.

En statsförvaltning som bidrar till Sveriges utveckling

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet har delats ut sedan 2009 och bygger på målet för den statliga förvaltningspolitiken med en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet, och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt.

SVERIGES MODERNASTE MYNDIGHET ARRANGERAS I SAMARBETE MED:

0