Upphandlingsmyndigheten är Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Upphandlingsmyndigheten är utsedd till Sveriges Modernaste Myndighet 2019. Utmärkelsen delades ut av civilminister Lena Micko under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november.

Juryns motivering:

Den här myndigheten har gjort en lång resa på väldigt kort tid. När tre myndigheter och tre olika kulturer ska bli en, kan det bli grus i maskineriet. Man har målmedvetet och snabbt skapat en myndighet där alla drar åt samma håll. Där medarbetarengagemanget är högt och uppdraget är i fokus för att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Upphandlingsmyndigheten är en liten myndighet med ett stort uppdrag: att stödja och utveckla offentliga verksamheter att på bästa sätt säkerställa sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. I det uppdraget har man visat sig modern i sitt tänk och smart i sitt sätt att arbeta.

De nominerade myndigheterna var Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten.

Utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan. Den moderna statliga myndigheten bedöms utifrån fyra olika huvudkriterier:

  • kvalitet, enkelhet och effektivitet
  • engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
  • förnyelse och innovation
  • hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling
0