Elsäkerhetsverket är Sveriges Modernaste Myndighet 2017

För sitt sätt att utmana gamla arbetssätt och förnya sig vinner Elsäkerhetsverket priset som Sveriges Modernaste Myndighet 2017. Priset fick myndigheten ta emot av civilminister Ardalan Shekarabi under en prisceremoni på Kvalitetsmässan i Göteborg igår.

Under tisdagskvällens invigningsgala av årets Kvalitetsmässa på GöteborgsOperan haglade priserna tätt. Vinnaren av priset ”Sveriges Modernaste Myndighet” blev Elsäkerhetsverket, som hyllas för sitt sätt att förnya sina arbetsmetoder. Så här löd juryn motivering:

”På den här myndigheten har man vågat ompröva gamla arbetssätt och idag utförs uppdraget på ett nytt sätt och med ett tydligt fokus på att uppnå största möjliga samhällsnytta.

Under omställningsarbetet har myndigheten visat på sin förmåga att agera snabbfotat, och på värdet av öppenhet mot och involvering av sina intressenter.

På myndigheten ser man hellre möjligheter än hinder och gör inte saker svårare än de behöver vara. Här står också utvecklingen av statstjänstemannarollen högt på agendan och medarbetarna ser sig som ambassadörer för myndigheten och dess uppdrag.”

Totalt var det fem myndigheter som var nominerade; Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen Skåne, Socialstyrelsen, Statens Energimyndighet och Elsäkerhetsverket som alla bedömdes utifrån:

• kvalitet, enkelhet och effektivitet
• engagerade och kompetenta chefer och medarbetare
• förnyelse och innovation
• hållbar miljö- och klimatmedveten utveckling
 

– I Sverige finns det 337 statliga myndigheter. Den myndighet som utses till Sveriges Modernaste Myndighet utgör en förebild och ett inspirerande exempel för utvecklingen i Sverige och internationellt, säger Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan, som står bakom priset tillsammans med PwC, Saco-S och Fackförbundet ST.

Vinnaren valdes ut av en jury bestående av: Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Britta Lejon, ordförande ST, Jenny Madestam, fil. dr i statsvetenskap och lektor vid Förvaltningsakademin Södertörns högskola samt Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan.

Förutom utmärkelsen tilldelades vinnaren en check på 50 000 kronor som ska gå till en inspirerande utvecklingsaktivitet inom myndigheten, samt en glasskulptur av glaskonstnären Helena Gibson.

För ytterligare information 

Bifogad bild från prisceremonin på Kvalitetsmässan i Göteborg igår, får användas fritt.

Elisabet Falemo, generaldirekktör, Elsäkerhetsverket,
010-1680500, elisabet.falemo@elsakerhetsverket.se

Henrik Edman, ansvarig för Kvalitetsmässan
070-521 10 66, henrik.edman@svenskamassan.se

0