Möt beslutsfattarna inom offentlig sektor

Medverka på Kvalitetsmässan 11–13 november 2025

HAR NI SMARTA LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIGA VERKSAMHETER?

Vartannat år erbjuder Kvalitetsmässan den självklara mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har mässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och stimulerat utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

Hjälper ert företag stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter? På Kvalitetsmässan har ni en unik möjlighet att nå ut till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

boka monter på kvalitetsmässan 2025

vem besöker kvalitetsmässan?

Att ställa ut på Kvalitetsmässan innebär att du träffar beslutsfattare från hela Sveriges offentliga sektor. Här möter du chefer, tjänstemän, utvecklare, upphandlare och förtroendevalda från kommun, region och statliga myndigheter.

Läs utvärderingen som gjordes med Kvalitetsmässans konferensdeltagare:

enkät med konferensdeltagare 2023

Vad arbetar Kvalitetsmässans besökare med?

Verksamhets­utveckling54%
Digitalisering25%
Personal22%
Ekonomi18%

VANLIGA BEFATTNINGAR BLAND BESÖKARNA

Kvalitetschef Kommunikationschef IT-strateg Verksamhetscontroller Förvaltningschef Utvecklingsledare Kommundirektör HR-chef Verksamhetsutvecklare Avdelningschef Utredare Kvalitetsstrateg Enhetschef Verksamhetschef Ekonomichef Kvalitetsutvecklare Projektledare Utvecklingschef

 

kvalitetsmässan 2023 i siffror

3467

konferensdeltagare

2061

mässbesökare

307

programpunkter

Tre skäl att vara en del av Kvalitetsmässan:

Varumärkesbyggande

Synliggör ert varumärke och stärk relationen till era befintliga kunder.

Opinionsbildande

Informera och påverka beslutsfattare från alla delar av offentlig sektor.

Affärsmöjligheter

Visa upp era produkter och tjänster för tusentals besökare som påverkar inköp i stat, region och kommun.

Vem ställer ut?

Alla som vänder sig mot offentlig sektor är välkomna att ställa ut på Kvalitetsmässan. Har ditt företag produkter eller tjänster som kan göra offentlig sektor bättre och effektivare? Kanske har din kommun eller region ett lyckat utvecklingsprojekt eller andra goda exempel ni vill visa upp?

Representerade branscher:

 • IT & digitalisering
 • vård & omsorg
 • e-hälsa
 • skola & utbildning
 • ledarskap & utveckling
 • ekonomi & styrning
 • bemanning
 • stadsutveckling & samhällsbyggnad
 • fackliga organisationer
 • kommuner
 • regioner
 • statliga myndigheter

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om att ställa ut på Kvalitetsmässan:

Anders Öhrnell

[email protected]
031-708 8098

Albert Friberg

[email protected]
031-708 8096