Möt beslutsfattare från offentlig sektor

HAR NI SMARTA LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIGA VERKSAMHETER?

På Kvalitetsmässan har företag som hjälper stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter ett unikt tillfälle att nå ut på bred front till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

Erbjuder ditt företag produkter och tjänster som kan föra Sveriges skolor och utbildningskvaliteten framåt? Jobbar ni med IT-lösningar eller andra innovationer som kan göra offentlig sektor bättre och effektivare? Kanske har din kommun eller region ett lyckat utvecklingsprojekt eller andra goda exempel ni vill visa upp för resten av Sveriges offentliga sektor?

Välkommen att delta på Sveriges största mötesplats för beslutsfattare i kommun, stat och region!

Vem besöker?

Mässan samlar besökare från hela landet samt övriga Norden. Vi har ca 200 av 290 kommuner på besök, representanter för de flesta regioner och runt 50-60 myndigheter. Målgruppen är främst beslutsfattare från kommuner, regioner och statliga myndigheter. Närmare hälften av besökarna uppger att de har en chefsposition inom sin organisation. 60% har ansvar för att utveckla personal.

Vem ställer ut?

Alla som vänder sig mot offentlig sektor är välkomna att ställa ut på Kvalitetsmässan. Utställarna representerar områden som bemanning, IT och digitalisering, skola/utbildning, edtech, vård och omsorg, eHälsa, stadsutveckling och samhällsbyggnad, ekonomi och styrning, bank och finans, samt flera fackliga organisationer, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Visa upp framtidens teknik på Smartare samhälle

På Kvalitetsmässan 2019 lanserades Smartare Samhälle, ett nytt konceptområde som presenterar framtidens tekniska lösningar för offentlig sektor. Här samlar vi aktörer som ligger i framkant i omställningen mot ett smartare och mer hållbart samhälle.

Har ert företag idéer, erfarenheter och innovationer som kan tillföra offentlig sektor nya kvaliteter? På Smartare Samhälle har ni möjlighet att visa upp era produkter och tjänster i ett sammanhang där beslutsfattare, upphandlare, tjänstemän och förtroendevalda från offentlig sektor kan ta del av era lösningar.

Varför ställa ut på Kvalitetsmässan?

► Unik möjlighet att träffa chefer och beslutsfattare inom offentlig sektor

► Exponera och stärk ditt varumärke

► Presentera nyheter och sprid information om din verksamhet

► Värdefulla kontakter som stärker det egna utvecklingsarbetet

► Träffa befintliga och framtida kunder från kommuner, regioner och statliga myndigheter

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT DELTA?

Kontakta Anna Karin Bäckström, 031-708 80 63
annakarin.backstrom@svenskamassan.se

0