Möt beslutsfattare från offentlig sektor

Den självklara mötesplatsen för kommun, stat och region

HAR NI SMARTA LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIGA VERKSAMHETER?

Vartannat år erbjuder Kvalitetsmässan den självklara mötesplatsen för alla som leder och utvecklar vår gemensamma välfärd. Sedan 1989 har mässan presenterat de bästa förnyelseprojekten och stimulerat utvecklingen av Sveriges offentliga verksamheter i riktning mot ökad kvalitet och effektivitet.

Hjälper ert företag stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter? På Kvalitetsmässan har ni en unik möjlighet att nå ut till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

boka monter på kvalitetsmässan 2023

Så tycker tidigare utställare

– För oss innebär alltid Kvalitetsmässan en riktig energiboost! Och framför allt en möjlighet för oss att möta våra kunder inom offentlig sektor! I år var det extra roligt och viktigt att äntligen få träffas i verkligheten igen. Vårt mål med mässan var att diskutera och synliggöra våra produkter för att digitalisera och förenkla kvaliteten ute i verksamheterna. Kvalitetsmässan är en chans för oss att träffa de personer som arbetar med dessa frågor i sin vardag och just det får vi möjligheten att göra under dessa dagar. Sammanfattningsvis är Kvalitetsmässan för oss full av spännande möten, inspirerande seminarier och samtal med både befintliga och nya kunder.

Axel Karlström, Key Account Manager, Stratsys

– Att få träffa de allra högsta beslutsfattarna för Sverige, våra ministrar, tillsammans med de högsta tjänstemännen och politikerna i våra kommuner, regioner och myndigheter är helt fantastiskt!! Vilka event samlar alla dessa personer under samma tak? Kvalitetsmässan är en av de absolut bästa mässorna om man vill göra skillnad på riktigt! Vi på Microsoft kommer gärna tillbaka då vi ser att här har vi möjlighet att påverka Sveriges framtid tillsammans med andra.

Mia Forsäng, Affärsområdeschef skola och högre utbildning, Microsoft

VEM KAN DU TRÄFFA?

Nyfiken på vem som besökte Kvalitetsmässan 2022? Ta del av resultaten från vår enkät bland konferensdeltagarna på årets evenemang.

53% av besökarna har en chefsposition inom sin verksamhet.

65% av besökarna har ansvar för att utveckla personal.

SE MÅLGRUPPSFÖRDELNING

Vem ställer ut?

Alla som vänder sig mot offentlig sektor är välkomna att ställa ut på Kvalitetsmässan. Har ditt företag produkter eller tjänster som kan göra offentlig sektor bättre och effektivare? Kanske har din kommun eller region ett lyckat utvecklingsprojekt eller andra goda exempel ni vill visa upp?

Representerade branscher:

  • IT & digitalisering
  • vård & omsorg
  • e-hälsa
  • skola & utbildning
  • ledarskap & utveckling
  • ekonomi & styrning
  • bemanning
  • stadsutveckling & samhällsbyggnad
  • fackliga organisationer
  • kommuner
  • regioner
  • statliga myndigheter

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information om att ställa ut på Kvalitetsmässan:

Albert Friberg, albert.friberg@svenskamassan.se, 031-708 8096

Anders Öhrnell, anders.ohrnell@svenskamassan.se, 031-708 8098

0