Varför ställa ut?

Kvalitetsmässan är en utmärkt arena för den som vill lyfta olika frågeställningar, skapa opinion eller sprida erfarenheter från sin verksamhet. Till Kvalitetsmässan kommer 7 500 beslutsfattare från kommun, region och stat.

Kvalitetsmässan är offentliga sektorns viktigaste forum för inspiration och utveckling. Här har företag som hjälper stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter en möjlighet att nå ut på bred front till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

Varför ställa ut på Kvalitetsmässan?

 • Positiv uppmärksamhet
 • Unik möjlighet att träffa beslutsfattare inom offentlig sektor
 • Lansera, presentera nyheter och sprid information om din verksamhet
 • Exponera och stärk ditt varumärke som utvecklar de offentliga verksamheterna
 • Många värdefulla kontakter som stärker det egna utvecklingsarbetet
 • Träffa era befintliga och framtida kunder från kommuner, regioner och statliga myndigheter

Har du produkter och tjänster för offentlig sektor?

Mässan består av ca 150 utställande företag som kommer ifrån områden som:

 • Skola/utbildning
 • Edtech
 • Vård/omsorg
 • eHälsa
 • Stadsutveckling och samhällsbyggnad
 • Ekonom och styrning
 • Bank & Finans
 • Bemanning
 • Fackliga organisationer
 • Hållbarhetsutvecklare
 • IT & Digitalisering
 • AI
 • Kommuner/Regioner och statliga myndigheter

Alla som vänder sig mot offentlig sektor är välkomna att ställa ut.

Utställare 2019

Frågor?
Kontakta Chi-Chi Liu, försäljningsansvarig
Tel: 031-708 85 68
E-post: chi-chi.liu@svenskamassan.se

0