Möt chefer och beslutsfattare inom offentlig sektor

HAR NI SMARTA LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR?

På Kvalitetsmässan har företag som hjälper stat, kommuner och regioner att skapa effektiva verksamheter ett unikt tillfälle att nå ut på bred front till chefer och förtroendevalda i offentlig sektor.

Har ditt företag lösningen som kan föra Sveriges skolor och utbildningskvaliteten framåt? Jobbar ni med IT-lösningar eller andra innovationer som kan göra offentlig sektor bättre och effektivare? Kanske har din kommun eller region ett lyckat utvecklingsprojekt eller andra goda exempel ni vill visa upp för resten av Sveriges offentliga sektor?

Välkommen att delta på Sveriges största mötesplats för beslutsfattare i kommun, stat och region!

boka monter

KVALITETSMÄSSAN 2019 I SIFFROR

135 UTSTÄLLARE

9 100 DAGSBESÖK

333
PROGRAMPUNKTER

690
TALARE

Varför ställa ut?

► Unik möjlighet att träffa chefer och beslutsfattare inom offentlig sektor

► Exponera och stärk ditt varumärke

► Presentera nyheter och sprid information om din verksamhet

► Värdefulla kontakter som stärker det egna utvecklingsarbetet

► Träffa befintliga och framtida kunder från kommuner, regioner och statliga myndigheter

Vem ställer ut på Kvalitetsmässan?

Alla som vänder sig mot offentlig sektor är välkomna att ställa ut på Kvalitetsmässan. Utställarna representerar områden som:

Bemanning
Fackliga organisationer
Hållbarhetsutvecklare
IT och digitalisering
AI
Kommuner/regioner
Statliga myndigheter

Skola/utbildning
Edtech
Vård och omsorg
eHälsa
Stadsutveckling och samhällsbyggnad
Ekonomi och styrning
Bank och finans

HAR DU FRÅGOR OM MONTERBOKNING?

Kontakta Anna Karin Bäckström, försäljningsansvarig
Tel: 031-708 8063
Mail: annakarin.backstrom@svenskamassan.se

0