Värmdö utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun

Värmdö kommun utsågs till Sveriges DigitaliseringsKommun 2023. Utmärkelsen delades ut av civilminister Erik Slottner under Kvalitetsmässans invigningskväll den 21 november.

Juryns motivering:

Med starkt ledarskap, mod och handlingskraft har man skapat en storskalig förflyttning av kultur, kompetens och förmåga att göra bättre, mer och smartare. En kommun som gått från ord till handling och satt värdet för invånare och medarbetare i första rummet. En kommun som gör, vågar, lär, syns och hörs – helt enkelt för att man bestämt sig för att göra skillnad.

En kommun som generöst delar med sig och samarbetar brett för att hitta nya lösningar tillsammans med andra. En kommun som bokstavligen tränar sina chefer och medarbetare för att göra morgondagens välfärd tillgänglig idag. För ett arbete präglat av nyfikenhet, engagemang och känsla – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 går till Värmdö kommun.

Nominerade till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 var också Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, samt Nacka kommun.

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Vinsten innebär att Värmdö kommun kommer att sitta med som ledamot i DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings rådgivande organ.

– Digitalisering kräver nya perspektiv och förhållningssätt som ofta bryter mot de traditionella sätten att utveckla kommunal verksamhet, det kräver mod och handling att våga tänka och göra annorlunda än det vi kanske är vana vid. Men det kräver också investeringar i digital infrastruktur, det måste finnas en balans mellan tekniska möjligheter och vilja att förändra. För att lyckas är det därför viktigt med en bred förankring där politikens förståelse för den digitala utvecklingen, tillsammans med resurser och tydliga mål, är avgörande.

Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun, Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

Sveriges digitaliseringskommun arrangeras i samarbete med: