Välkommen att delta i Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

Tar din kommun vara på digitaliseringens möjligheter?

Nu söker vi efter Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 – den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet.

Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna. Det är enkelt att delta och ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

Läs mer om utmärkelsen (pdf) >>

Anmälan senast den 29 april

Vem som helst kan nominera en kommun till Sveriges DigitaliseringsKommun. Det kan vara privatpersoner, organisationer eller företag som vill uppmärksamma kommunen för dess digitaliseringsarbete. Kommunen blir därefter informerad om nomineringen och har möjlighet att komplettera inlämnad nomineringstext.

Anmäl eller nominera en kommun till utmärkelsen genom att besvara tre frågor:

  • Vad är kommunen mest stolt över?
  • Vilken effekt har det gett?
  • Vilket utvecklingssprång har kommunen gjort under pandemin och vilka lärdomar har det gett?

anmäl eller nominera en kommun

Skriften Kommunernas digitalisering

Sveriges Kommuner och Regioner, Regeringskansliet, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Vinnova, IT&Telekomföretagen och Kvalitetsmässan bjuder in samtliga kommuner att medverka i skriften Kommunernas digitalisering 2021, en sammanställning av kommunernas digitaliseringssatsningar och effekter.

Även de kommuner som inte vill delta i utmärkelsen har möjlighet att medverka i skriften.

lämna bidrag till skriften

HÅLLTIDER

29 april Sista dag för anmälan till Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

12 maj Sista dag för externt nominerade kommuner att komplettera texten

Maj Juryn nominerar 5–10 kommuner

Maj Kommunerna skickar in sina bedömningar i DiMiOS

Juni Juryn slutnominerar 3–5 kommuner

Sep–okt Digitala möten med slutnominerade kommuner

Oktober Jurymöte för att utse vinnaren

16 november Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 tillkännages på Kvalitetsmässans invigningskväll

16–18 november De nominerade kommunerna presenteras i seminarium på Kvalitetsmässan. Vinnaren tillägnas dessutom ett eget seminarium

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 presenterar sitt utvecklingsarbete

Sveriges digitaliseringskommun arrangeras i samarbete med:

0