Anmäl och nominera till Sveriges DigitaliseringsKommun

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Välkommen att visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Anmälan senast 29 mars
Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Det är enkelt att delta och ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen. I anmälan besvaras frågorna:
• Vad är kommunen mest stolt över – max 2 000 tecken.
• Vilken effekt har det gett? – max 500 tecken.
• Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet? – max 500 tecken.

0