Sundsvalls kommun utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun, och Jonas Walker, kommundirektör Sundsvalls kommun, tar emot priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 av prisutdelare Patrik Sundström, CDO SKR.

Sundsvalls kommun tilldelas utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2021, för ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse. Med beslutsamhet, mod och nyfikenhet har man format en organisation som står redo att utveckla välfärden till nytta för invånare, medarbetare och samhälle.

Prisutdelningen ägde rum i samband med Kvalitetsmässans invigning den 2 maj. Nominerade till utmärkelsen var också Upplands-Bro kommun och Växjö kommun.

Juryns motivering:

Med tydligt ledarskap, strukturerat förhållningssätt och långsiktiga politiska satsningar har man tagit steg för steg på väg mot en smartare och mer hållbar välfärd genom digitalisering.

En kommun som satt digitalisering inte bara på högsta ledningens agenda, utan på allas agenda. En kommun som med beslutsamhet, mod och nyfikenhet format en kultur och en organisation som står redo att på område efter område utveckla välfärden till nytta för invånare, medarbetare och samhälle.

En kommun som med öppenhet delar med sig och aktivt bygger starka allianser med andra. En kommun som fram till idag varit färdledande för kommunerna i länet, men som nu får kliva fram och bära fanan för hela Sveriges räkning.

För ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 går till Sundsvalls kommun.

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

En nyhet för i år är att den vinnande kommunen kommer att sitta med som ledamot i DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings rådgivande organ, vars syfte är att bistå med råd i strategiska frågor.

Sveriges digitaliseringskommun arrangeras i samarbete med:

0