Sveriges DigitaliseringsKommun

DE TÄVLAR OM ATT BLI SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN

Den 10 maj presenterades de nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2023. De utvalda kommunerna går nu vidare till nästa omgång och ytterligare granskning. Vilken kommun som slutligen står som vinnare avslöjas under Kvalitetsmässans invigningskväll den 21 november.

De nominerade kommunerna är:

  • Mora, Orsa och Älvdalens kommuner
  • Nacka kommun
  • Staffanstorps kommun
  • Värmdö kommun
  • Östersunds kommun

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Syftet med utmärkelsen är att stimulera den fortsatta moderniseringen och förbättringen i kommunerna.

Att medverka i tävlingen är enkelt och ger mycket tillbaka för kommunens utveck­lingsarbete. Under nomineringsprocessen görs en kostnadsfri genomlysning av kommunens arbete, bl.a. med verktyget DiMiOS som mäter och följer upp den digitala mognaden. Nominerade kommuner blir föremål för en fördjupad granskning där juryn gör platsbesök tillsammans med experter från branschen och SKR.

Den vinnande kommunen får även sitta med som ledamot i DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings rådgivande organ, vars syfte är att bistå med råd i strategiska frågor.

läs mer om utmärkelsen

– Digitalisering kräver nya perspektiv och förhållningssätt som ofta bryter mot de traditionella sätten att utveckla kommunal verksamhet, det kräver mod och handling att våga tänka och göra annorlunda än det vi kanske är vana vid. Men det kräver också investeringar i digital infrastruktur, det måste finnas en balans mellan tekniska möjligheter och vilja att förändra. För att lyckas är det därför viktigt med en bred förankring där politikens förståelse för den digitala utvecklingen, tillsammans med resurser och tydliga mål, är avgörande.

Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun, Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

HÅLLTIDER FÖR SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2023

31 mars. Sista dag för anmälan.

14 april. Sista dag för externt nominerade kommuner att komplettera den inlämnade texten.

28 april. Juryn nominerar 5–10 kommuner.

17 maj. Kommunerna skickar in sina bedömningar i DiMiOS.

31 maj. Juryn slutnominerar 3–5 kommuner.

Augusti–september. Platsbesök hos slutnominerade kommuner.

Oktober. Jurymöte för att utse vinnaren.

21 november. Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 tillkännages på Kvalitetsmässans  invigningskväll.

21–23 november. De nominerade kommunerna presenteras i seminarium på Kvalitetsmässan. Vinnaren tillägnas dessutom ett eget seminarium.

Sveriges digitaliseringskommun arrangeras i samarbete med:

0