|

Fem nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Nu är nomineringarna till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 klara. De nominerade är:

  • Karlskrona kommun
  • Karlstads kommun
  • Lidingö stad
  • Södertälje kommun
  • Umeå kommun

Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 bestäms av en jury. Se juryns medlemmar.

De fem kommuner som nominerats blir föremål för en fördjupad granskning. Experter vid Sveriges Kommuner och Landsting kommer tillsammans med hela eller delar ur juryn att göra besök i de utvalda kommunerna. Under platsbesöken ställs ytterligare frågor om utvecklingsarbete och resultat

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Utmärkelsen delas ut under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november. Det blir tionde gången priset delas ut. Tidigare vinnare är Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 2005, Umeå 2007, Falkenberg 2009, Upplands Väsby 2011, Karlstad 2013, Helsingborg 2015 och Stockholm 2017.

Kommunerna om sitt utvecklingsarbete

I samband med nomineringsarbetet har skriften Kommunernas utveckling i en digital tid tagits fram. Syftet är att ta pulsen på den digitala utvecklingen bland Sveriges kommuner. 44 kommuner har bidragit genom att svara på frågor om vilket utvecklingsarbete respektive kommun är mest stolt över, vilken effekt insatserna har gett och vilka lärdomar kommunen har dragit av arbetet.

Kommunernas utveckling i en digital tid (pdf) >>

Hålltider

31 maj Juryn slutnominerar 3-5 kommuner
Juni Skrift med kommunernas texter om sitt digitaliseringsarbete publiceras
Augusti–september Platsbesök hos slutnominerade kommuner
Oktober Jurymöte för att utse en av de nominerade kommunerna till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019
12 november Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 tillkännages på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan
12–14 november De nominerade kommunerna presenteras i seminarium på Kvalitetsmässan. Vinnaren tillägnas dessutom ett eget seminarium.
2020 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 presenterar sitt utvecklingsarbete.

0