Lidingö stad utsedd till Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Lidingö stad tilldelades utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019, för att i ord och handling ha visat att det går att balansera effektivitet och innovation. Lidingö stad höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Till Sveriges DigitaliseringsKommun utses den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Priset delades ut av digitaliseringsminister Anders Ygeman under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november.

Juryns motivering:

Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen.

Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun delas ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan.

De nominerade till utmärkelsen var:

  • Karlskrona kommun
  • Karlstads kommun
  • Lidingö stad
  • Södertälje kommun
  • Umeå kommun

Kommunerna om sitt utvecklingsarbete

I samband med nomineringsarbetet har skriften Kommunernas utveckling i en digital tid tagits fram. Syftet är att ta pulsen på den digitala utvecklingen bland Sveriges kommuner. 44 kommuner har bidragit genom att svara på frågor om vilket utvecklingsarbete respektive kommun är mest stolt över, vilken effekt insatserna har gett och vilka lärdomar kommunen har dragit av arbetet.

Kommunernas utveckling i en digital tid (pdf) >>

0