GötaPriset belönar utveckling för en bättre välfärd

Vem har genomfört Sveriges bästa utvecklingsprojekt?

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas i takt med förändrade utmaningar och nya möjligheter. För att lyckas med det krävs det att vi tar vara på alla idéer och goda exempel på förnyelse och förbättring.

GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd. Det är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Sista dag för anmälan till GötaPriset 2021 var den 13 december 2020.

Vad händer efter anmälan?

En nomineringsgrupp bestående av representanter för parterna bakom GötaPriset läser och bedömer alla inkomna bidrag. Nominerade bidrag (senast 30 stycken) lämnar under våren 2021 in en utförligare beskrivning på max 15 A4-sidor. Nomineringsgruppen går igenom alla nominerade bidrag och väljer ut max fem finalister.

TIDSPLAN

13 dec 2020 Sista dag för anmälan till GötaPriset

Dec–jan Nomineringsgruppen läser och bedömer alla inkomna bidrag

26 jan Besked om vilka projekt som går vidare i urvalsprocessen

14 april Sista dag för de nominerade bidragen att lämna in en uppsats om sitt projekt

April–aug Nomineringsgruppen går igenom de inlämnade uppsatserna

16 aug Fem slutnominerade bidrag presenteras och överlämnas till juryn för bedömning

16 nov Vinnaren av GötaPriset presenteras i samband med Kvalitetsmässans invigningskväll

16–18 nov Alla nominerade bidrag presenteras i seminarier under Kvalitetsmässan

Hösten 2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av GötaPriset berättar om sitt utvecklingsarbete

Götapriset arrangeras i samarbete med:

I samverkan med:

0