GötaPriset till Helsingborgs stad

INNOVATIV GATUINVENTERING VANN GÖTAPRISET 2023

GötaPriset 2023 tilldelades Helsingborgs stad för projektet ”Så här mår stadens gator”. Genom att ta hjälp av sopbilar utrustade med smarta kameror kan man på några veckor inventera hela stadens gatunät – en process som tidigare tagit upp till ett år. Priset är på 100.000 kr och delades ut av ärkebiskop emerita Antje Jackelén under Kvalitetsmässans invigningskväll den 21 november.

Juryns motivering:

Med hjälp av AI-baserad datainsamling har man ersatt den traditionella inventeringen av stadens gator genom att låta stadens sopbilar göra jobbet istället. Det nya arbetssättet innebär att man på bara ett par veckor kan samla in material som tidigare tog närmare ett år att sammanställa. Dessutom till en betydligt lägre kostnad.

Juryn vill särskilt uppmärksamma Helsingborgs innovationshöjd där man med nya tekniska lösningar och samverkan har kommit bort från stuprörstänk i organisationen och fokuserat på att leverera god samhällsservice.

Ytterligare fyra utvecklingsprojekt var nominerade till GötaPriset:

  • Datainformerat beslutsfattande – smartare kvalitetsuppföljning och analys i förskola och grundskola, Helsingborgs stad
  • Funktion mot oegentligheter och fusk för tillit till välfärdssystemet, Region Stockholm
  • Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård, Västra Götalandsregionen
  • Så reducerades vårdkön från 1,5 år till ingen kö, Aleris Sömnapné

GötaPriset delas ut vartannat år till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor. Syftet med utmärkelsen är att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna och främja innovationer som bidrar till en bättre välfärd.

Priset är 100 000 kr och glasskulpturen Göta designad av glaskonstnären Kjell Engman.

så tycker tidigare nominerade

Götapriset arrangeras i samarbete med:

samverkande förbund/organisationer: