Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Nu är de slutliga nomineringarna till GötaPriset 2019 klara. GötaPriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats bland 383 insända bidrag.

Vinnaren av GötaPriset får motta en prischeck på 100 000 kr samt en glasskulptur av den kände glaskonstnären Kjell Engman. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november 2019.

De fem finalisterna är:

Kraftens hus – en social innovation för cancerberörda
Kraftens hus är Sveriges första stödcenter för cancerberörda som är initierat och designat av, för och med cancerberörda. Genom att erbjuda cancerberörda emotionellt, socialt och praktiskt stöd utvecklar Kraftens Hus en ny roll i den svenska välfärden i gränslandet mellan cancervård och övriga samhällsfunktioner.

Kontaktperson: Pia Bredegård, patient och närståendeföreträdare Kraftens hus Sjuhärad
0702–693945, pia.bredegard@kraftenshus.se

MoE –more of everything eller som det heter hos oss: Mat och elevtransport
Genom otraditionellt samarbete över verksamhetsgränser lyckades Eslövs kommun vända ett stort missnöje bland föräldrar, måltidspersonal och pedagoger och behålla samma kostnad som tidigare.

Kontaktperson: Åse Dannestam, enhetschef Eslövs kommun
0766–087 011, ase.dannestam@eslov.se

Snabbare och närmare vård genom samverkan och ny teknik
Samverkande sjukvård har genom ett innovationsarbete utvecklat och förbättrat utlarmningen av kommunens sjuksköterskor I Väntan På Ambulans.

Kontaktperson: Maria Klingberg, projektledare Västra Götalandsregionen NU-sjukvården
0733–777013, maria.e.klingberg@vgregion.se

Sotenäs Symbioscentrum- Sveriges bästa utvecklingsprojekt
Under 2015 invigdes en helt unik och innovativ satsning kring cirkulär ekonomi, Sotenäs Symbioscentrum. Industriell- och social symbios ger sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster med stor betydelse för både vår verksamhet och Sveriges framtid.

Kontaktperson: Maria Vikingsson, kommunchef Sotenäs kommun
0523-66 40 00, maria.vikingsson@sotenas.se

Stadsleveransen
Projektet Stadsleveransen handlar om att skapa en trivsammare, tryggare och miljövänligare innerstad genom att introducera yteffektiva, energisnåla, och klimatsmarta godsleveranser. Varor lastas om vid en central godsmottagning från tyngre fordon till lätta elektriska bilar för vidare transport till innerstadens butiker.

Kontaktperson: Spyridon Ntemiris projektledareTrafikkontoret, Göteborgs Stad
072-856 76 96, spyridon.ntemiris@trafikkontoret.goteborg.se

0