GötaPriset belönar utveckling för en bättre välfärd

Sjutton utvecklingsprojekt nominerade till GötaPriset

GötaPriset tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd. Det är öppet för alla kategorier av utförare – offentliga, privata eller idéburna. Det kan vara stora och övergripande utvecklingsprojekt eller vardagsförbättringar. Alla är lika välkomna. Det viktiga är resultatet: en bättre verksamhet för de pengar vi gemensamt satsar på välfärd och ett väl fungerande samhälle.

Läs mer om GötaPriset i vår informationsfolder >>

Av de bidrag som skickades in till GötaPriset 2021 in har sjutton valts ut att gå vidare i tävlingen.

De nominerade projekten är:

 • Suicidprevention ett vårdförlopp, Region Kalmar län
 • Hälsovinster på invånarens villkor, Västra Götalandsregionen
 • Robotfabriken, Lunds kommun
 • Hejsvenska, Malmö stad
 • Digitaliserad samverkan för en effektiv samhällsbyggnadsprocess, Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Bolots inom en beställarenhet, Stockholms stad
 • Humanathon – från hackathon till systematiskt förbättringsmaraton, Humana Assistans AB
 • Tandhygienist i kommunal verksamhet – ett nytänkande samverkansprojekt, Folktandvården Västra Götaland
 • Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel, Region Skåne
 • Hemuppgiften – en hjälpsam app för äldre som mår psykiskt dåligt, Pro4u AB och Stockholms läns sjukvårdsområde
 • Trygghetsskapande arbete i Nordstan, Göteborgs Stad
 • Swedlock & Smart Passage 112, Swedlock AB
 • Digitalt verktyg för patientmedverkan som ger ökad vårdkvalitet i vårdprocessen, Aleris
 • Laiban-plattformen, Helsingborgs stad
 • Digital Ortopedkonsult, Region Kalmar
 • Att få hjälpa till på riktigt, TalangAkademin
 • Rekrytera – med invånaren, inte för, Helsingborgs stad

TIDSPLAN

13 dec 2020 Sista dag för anmälan till GötaPriset

Dec–jan Nomineringsgruppen läser och bedömer alla inkomna bidrag

26 jan Besked om vilka projekt som går vidare i urvalsprocessen

14 april Sista dag för de nominerade bidragen att lämna in en uppsats om sitt projekt

April–aug Nomineringsgruppen går igenom de inlämnade uppsatserna

16 aug Fem slutnominerade bidrag presenteras och överlämnas till juryn för bedömning

7 mars 2022 Vinnaren av GötaPriset presenteras i samband med Kvalitetsmässans invigningskväll

7–9 mars Alla nominerade bidrag presenteras i seminarier under Kvalitetsmässan

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av GötaPriset berättar om sitt utvecklingsarbete

Götapriset arrangeras i samarbete med:

I samverkan med:

0