Fem finalister utsedda till GötaPriset

Den 27 augusti presenterades de fem utvecklingsprojekt inom offentlig sektor som slutnominerats till GötaPriset 2021. Vinnaren avslöjas under Kvalitetsmässan den 7 mars 2022.

De slutnominerade projekten är:

  • Hälsovinster på invånarens villkor, Västra Götalandsregionen
  • Robotfabriken, Lunds kommun
  • Digitalt verktyg för patientmedverkan som ger ökad vårdkvalitet i vårdprocessen, Aleris
  • Laiban-plattformen, Helsingborgs stad
  • Digital Ortopedkonsult, Region Kalmar län

Sedan 1989 delas GötaPriset ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd. Förutom äran belönas det vinnande projektet med 100 000 kronor.

TIDSPLAN

13 dec 2020 Sista dag för anmälan till GötaPriset

Dec–jan Nomineringsgruppen läser och bedömer alla inkomna bidrag

26 jan Besked om vilka projekt som går vidare i urvalsprocessen

14 april Sista dag för de nominerade bidragen att lämna in en uppsats om sitt projekt

April–aug Nomineringsgruppen går igenom de inlämnade uppsatserna

27 aug Fem slutnominerade bidrag presenteras och överlämnas till juryn för bedömning

7 mars 2022 Vinnaren av GötaPriset presenteras i samband med Kvalitetsmässans invigningskväll

7–9 mars Alla nominerade bidrag presenteras i seminarier under Kvalitetsmässan

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av GötaPriset berättar om sitt utvecklingsarbete

Götapriset arrangeras i samarbete med:

I samverkan med:

0