Tre finalister utsedda till SveaPriset

Den 15 juni avslöjades vilka tre innovationer inom eHälsa som slutnominerats till SveaPriset 2021. Efter en nomineringsprocess där de tävlande presenterat sina projekt vid en hearing och tagit fram tidssatta genomförandeplaner har tre finalister valts ut. De nominerade är:

  • Boneprox kopplar ihop tandvård & sjukvård
  • Individuella patientöversikter (IPÖ)
  • Införandet av en innovativ digifysisk vårdkedja för screening av Familjär Hyperkolesterolemi

Vinnaren utses av en jury som representerar viktiga kompetensområden inom vård, omsorg, eHälsa och innovation. Priset delas ut på Kvalitetsmässan den 7 mars 2022 och består av en glasskulptur, designad av konstnären Kjell Engman, samt 100 000 kronor.

De tre innovationerna kommer att presenteras i ett gemensamt seminarium under Kvalitetsmässan. Vinnaren tillägnas dessutom ett eget seminarium.

Om de nominerade bidragen

Boneprox kopplar ihop tandvård & sjukvård
Genom patenterad AI-analys av helt vanliga tandröntgenbilder kan Boneprox identifiera riskpatienter för systemsjukdomar som benskörhet i ett tidigt skede, och på så sätt förebygga framtida frakturer. Lösningen kopplar ihop tandvården med sjukvården vilket också bidrar till en förbättring av folkhälsan. Som patient får man bättre kontroll över sin egen hälsa och kan på så sätt genom enkla, förebyggande motåtgärder som motion, varierad kost eller medicinering fortsätta leva sitt liv som vanligt.

Individuella patientöversikter (IPÖ)
Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patienten. All data/registrerade uppgifter visualiseras i en översiktsbild, vilket på ett snabbt och överskådligt sätt ger information om patientens status, sjukdom och behandling. Detta effektiviserar förberedelse inför möte med patient och inför interna möten där behandling diskuteras. Informationen i IPÖ kan även användas för utveckling, forskning och för att främja jämlik vård.

Införandet av en innovativ digifysisk vårdkedja för screening av den ärftliga blodfettssjukdomen Familjär Hyperkolesterolemi
Familjär Hyperkolesterolemi (FH) är en ärftlig blodfettssjukdom som ger förhöjda blodfetter och kraftigt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Risken kan effektivt minskas med förebyggande behandling. Med dagens ineffektiva arbetssätt för att hitta FH-patienter har endast få diagnosticerats och majoriteten saknar behandling. Vår innovation är en digifysisk vårdkedja för effektiv FH-screening i grupper med hög risk att vara drabbade och möjliggör att fler patienter kan hittas och behandlas.

SveaPriset

Sedan 2007 delas SveaPriset ut till den bästa innovationsidén inom eHälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Som en del i arbetet med att uppnå visionen kan SveaPriset hjälpa till att uppmärksamma innovationer på området

TIDSPLAN

31 mars Sista dag för anmälan till SveaPriset

Maj Nominering av max fem innovationer

31 maj Inlämning av utförligare beskrivning för de nominerade projekten och inlämning av en presentationsfilm på max fem minuter om innovationen

Juni Hearing för de nominerade projekten, varefter tre finalister utses

Oktober Jurymöte för att utse vinnaren

7 mars 2022 Prisutdelning under Kvalitetsmässans invigningskväll

7–9 mars Seminarium på Kvalitetsmässan

2022 Kvalitetsmässan bjuder in till en inspirationsdag där vinnaren av SveaPriset presenterar sitt utvecklingsarbete

Sveapriset arrangeras i samarbete med:

0