SveaPriset belönar innovationer inom e-hälsa

VÄLKOMMEN ATT TÄVLA OM SVEAPRISET!

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Vi behöver din hjälp att nå visionen. Presentera din lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre och ta kliv mot 2025. Förutom att bidra till en jämlik, jämställd och effektivare vård och omsorg är du med och tävlar om 100.000 kronor.

läs mer om sveapriset

Om SveaPriset
Sedan 2007 delas SveaPriset ut till den bästa innovationsidén inom e-hälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

HÅLLTIDER SVEAPRISET 2023

15 maj. Sista dag för anmälan till SveaPriset.

Juni. Nominering av max fem innovationer.

15 augusti. Inlämning av utförligare beskrivning för de nominerade projekten och inlämning av en presentationsfilm på max 5 minuter om innovationen.

September. Hearing för de nominerade projekten på Socialdepartementet. Tre finalister utses.

Oktober. Jurymöte för att utse vinnaren.

21 november. Utdelning av SveaPriset 2023 under Kvalitetsmässans invigningskväll.

21–23 november. De nominerade bidragen presenteras i seminarium på Kvalitetsmässan.

SVEAPRISET ARRANGERAS I SAMARBETE MED:

0