Boneprox vinner SveaPriset 2021

Peder Remman, vd Boneprox, tar emot SveaPriset 2021 på Kvalitetsmässan.

SveaPriset 2021 tilldelas Boneprox, för en lösning som kopplar ihop tandvården med sjukvården och på så vis bidrar till en förbättring av folkhälsan. SveaPriset delas ut sedan 2007 och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Prisutdelningen ägde rum i samband med Kvalitetsmässans invigning den 2 maj.

Juryns motivering:

Genom AI-analys av helt vanliga tandröntgenbilder kan Boneprox identifiera riskpatienter för systemsjukdomar som benskörhet i ett tidigt skede och på så sätt förebygga framtida frakturer. Boneprox algoritmer har även visat stor potential för att hitta riskpatienter för andra systemsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Innovationen kopplar ihop tandvården med hälso- och sjukvården och öppnar upp för en naturlig koppling mellan de båda sektorerna. Metoden kan bidra till att avlasta hälso- och sjukvården med hjälp av information från tandvården och inte minst ger den ökade förutsättningar för bättre hälsa genom tidig diagnostisering.

Om SveaPriset
Sedan 2007 delas SveaPriset ut till den bästa innovationsidén inom eHälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Som en del i arbetet med att uppnå visionen kan SveaPriset hjälpa till att uppmärksamma innovationer på området.

Sveapriset arrangeras i samarbete med:

0