SveaPriset 2023 till Worldish AB

KOMMUNIKATIONSVERKTYGET HELEN BELÖNAS MED SVEAPRISET

SveaPriset 2023 tilldelades Worldish AB för projektet ”Kommunikationsverktyget Helen – ett digitalt stöd för patienter och vårdgivare genom hela vårdprocessen”. Helen hjälper vårdgivare och patienter att kommunicera över kommunikations- och språkbarriärer, och ökar såväl patientsäkerheten som vårdkvaliteten.

SveaPriset delas ut vartannat år och belönar den bästa innovationsidén inom e-hälsa. Priset är 100.000 kr och glasskulpturen Svea designad av glaskonstnären Kjell Engman.

Juryns motivering:

Genom att bryta kommunikations- och språkbarriärer inom hälso- och sjukvården med hjälp av kommunikationsverktyget Helen har man ökat patientsäkerheten, vårdkvaliteten och bidragit till en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Kommunikationsverktyget Helen har inte bara gjort medicinsk information tydlig och begriplig på patientens egna språk, utan också säkerställt att standardiserade vårdprocesser följs noggrant, vilket i sin tur har höjt kvaliteten inom vården. Bedömningar blir mer effektiva, minskar onödiga besök på sjukhuset och patienter blir mer delaktiga i sin hälsa.

Övriga nominerade till SveaPriset var:

  • CORAI – smartphone-baserad hjärtdiagnostik, CORAI Medicinteknik AB och Danderyds sjukhus
  • Preventiv äldreomsorg, Loopeli AB
  • Stickäventyret, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Varannan Vecka, Happy Parents AB

Sedan 2007 delas SveaPriset ut till den bästa innovationsidén inom e-hälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöva finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

SVEAPRISET ARRANGERAS I SAMARBETE MED: