Nordiskt kommundirektörsforum

Under forumets inledning fokuserar vi på hur ett kommunalt toppledarforum kan stärka erfarenhetsutbytet mellan nordiska kommuner för att bidra till lärande och utveckling.

Därefter kommer ordföranden från kommundirektörsförbunden i Sverige, Danmark och Norge presentera ett nuläge kopplat till kommunala utmaningar generellt i de tre länderna.

Som en förlängning av den introduktionen blir det ett samtal med representanterna för kommundirektörsförbunden samt några kommundirektörer som representerar enskilda kommuner. Tanken är att flytta fokus från den allmänna bilden av utmaningar till att rikta strålkastarljuset på den kommunala högsta ledningens utmaningar i spåren av de allmänna trenderna i utvecklingen. Ser vi likheter i trycket på högsta chefsbefattningar i kommunerna, eller framträder olika mönster relaterade till den specifika kontexten i de tre länderna?

Programmet ledes av Linda Hye og Morten Øgård fra SAKOM, Universitet i Agder

Lokal: A7

Program

Onsdag, 22 november 2023 kl 13.15-14.45

Kl. 13:15
Välkommen till kommundirektörsforum och Kvalitetsmässan
Henrik Edman, Kvalitetsmässan

Kl. 13:20
Inledning – lärande och utveckling på toppledarnivå mellan nordiska kommuner
Linda Hye og Morten Øgård fra SAKOM, Universitet i Agder

Kl. 13.35
Morgondagens utmaningar – ett toppledarperspektiv med nationella erfarenheter
Johan Fritz, ordförande Kommundirektörsföreningen Sverige, Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder Norsk kommunedirektørforum och Eik Møller, formand Kommunedirektørforeningen i Danmark.

Kl. 14.05
Panelsamtal – vad gör utmaningarna med toppledarpositionen?
I panelen deltar de tre representanterna från kommundirektörsföreningarna samt ytterligare en kommundirektör från respektive land. Under panelsamtalet kommer deltagarna få möjlighet att diskutera olika frågeställningar i grupper.

Johan Fritz, ordförande Kommundirektörsföreningen Sverige, Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder Norsk kommunedirektørforum, Eik Møller, formand Kommunedirektørforeningen i Danmark, Anna Cederqvist, kommundirektör i Vara och Jan Myrekrok, kommunedirektør Vinje kommune.

Kl. 14.35
Summering och avslutning

Kl. 17.45
Vi inviterar alla deltagare till ett informellt mingel innan Kvalitetsmässans middag på kvällen. Alla är välkomna även om man inte tänker delta på middagen.