37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organi- sationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

21 nov 2023
16:15 - 17:15

37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organi- sationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

Besparingar är ofta en naturlig del av offentlig verksamhet i strävan att ha god effektivitet i sin förvaltning och använda skattemedlen väl. Samtidigt pågår en kamp att attrahera och behålla kompetens – ibland i konkurrens med privat sektor. Är det möjligt att med begränsade resurser underhålla en välmående personalstyrka som kan upprätthålla en god välfärd? Vi kommer delge insikter och bjuda in till dialog kring hur olika organisationer arbetar med att skapa framtidens hållbara arbetsplats.

Alexandra Fürst, senior rådgivare inom personal och organisation och Lisa Haglund, rådgivare inom medarbetarfrågor PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.