37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organisationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organisationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

Besparingar, effektivisering och krav på ökad produktion blir allt viktigare för ledare i offentlig sektor att balansera i strävan att ha god effektivitet i sin förvaltning och använda skattemedlen väl. Samtidigt pågår en kamp att attrahera och framförallt behålla kompetens – ibland i konkurrens med privat sektor. Är det möjligt att med begränsade resurser underhålla en välmående personalstyrka som kan upprätthålla en god välfärd för alla? Hur driver man förändring och effektivisering samtidigt som man bromsar kostnaderna? Vi kommer delge insikter och bjuda in till dialog kring hur olika organisationer arbetar med att skapa framtidens hållbara arbetsplats.

Ann-Charlotte Järnström, ekonomidirektör Västra Götalandsregionen, Peter Almström, docent Chalmers,Kristina Lännergren, Styrnings- och utvecklingsdirektör, Halmstads kommun, Carl Jacobsson, VP of Customer Success, Winingtemp, Charlotta Franklin, rådgivare inom organisationsutveckling och Lisa Haglund, rådgivare inom medarbetarfrågor PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.