Juryn för GötaPriset

Juryn för GötaPriset 2023 består av:

Eva Hessman
stadsdirektör Göteborgs Stad

Håkan Sandahl
regiondirektör Västra Götalandsregionen

Monica Sonde
chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad SKR

Berit Lindholm
vd för SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling

Sten Tolgfors
landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland

Susanne Rappmann
biskop i Göteborgs stift Svenska kyrkan

Henrik Edman
affärschef Svenska Mässan