Juryn för Sveriges KvalitetsKommun

Juryn för Sveriges KvalitetsKommun 2023 består av:

Palle Lundberg
vd Sveriges Kommuner och Regioner

Göran Arrius
ordförande Saco

Hans Petersson
analytiker KommunForskning i Västsverige (KFI)

Morten Øgård
professor vid Universitetet i Agder

Rikard Larsson
regionchef Hemsö

Henrik Edman
affärschef Kvalitetsmässan