44. Det behövs en ny styrmodell för svensk vård

44. Det behövs en ny styrmodell för svensk vård

Svensk vård har uppenbara problem. Köerna är längre än någonsin, digitaliseringen går i snigelfart, akutsjukhusen brister i omhändertagande och arbetsmiljön är ofta dålig. Samtidigt har resurserna till vården ökat kontinuerligt sedan åtminstone 2009 och Sverige är ett av de länder som satsar störst andel av sin BNP på vården. Hur kan vi få mer nytta för de pengar som satsas på vården? Vad gör andra länder som t.ex. Danmark? Vilka reformer är angelägna på kort sikt och vilka mer långsiktiga reformer är också viktiga att genomföra?

Acko Ankarberg, sjukvårdsminister, Catharina Barkman, VD Forum for Health Policy, Sofia Palmquist, vd Aleris, Jan Grönlund, tidigare regiondirektör Region Sörmland och statssekreterare och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator:  Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor Svenskt Näringsliv.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv