Hur jobbar vi på bästa sätt med organisationskulturen?

23 nov 2023
13:45 - 14:15
Öppet Forum

Hur jobbar vi på bästa sätt med organisationskulturen?

Forskning visar att medarbetare med goda förutsättningar att utföra och utveckla sin arbetsuppgifter mår bättre och skapar ett ökat värde för kunder och intressenter. Välkommen att lyssna till hur vår senaste forskning visar hur det kan göras i praktiken, passa på att ställa frågor!

Anders Fundin, Forskningsledare SIQ och professor vid MDU och Katarina Barter, Medlems – och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ