75. Kompetensförsörjning inom välfärden – så här möter du utmaningarna

22 nov 2023
11:30 - 12:15
A5

75. Kompetensförsörjning inom välfärden – så här möter du utmaningarna

Kompetensförsörjning inom välfärden är en prioriterad fråga, på alla nivåer. Statistiken visar på stora utmaningar inom framför allt äldreomsorgen med allt fler äldre. Till detta kommer även en rad andra faktorer som kommer påverka kompetensförsörjningen som chefer och HR behöver ta hänsyn till och skapa förståelse kring. Det handlar om differentiering av personal, nya befattningar, organisation för kompetensutveckling, utveckling av karriärvägsmodeller, validering, kompletterande tjänster, yrkesväxling och påverkansarbete. Ta del av ett lyckat arbete från förskola och äldreomsorg.

Sofia Larsson, verksamhetschef Göteborgsregionens kommunalförbund och Anna Hildesson, verksamhetschef vård- och omsorg Härryda kommun.