129. Kompetensförsörjning – klarar vi det utan invandring?

129. Kompetensförsörjning – klarar vi det utan invandring?

En god kompetensförsörjning är till viss del avhängig befolkningsutvecklingen. Ju fler personer i arbetsför ålder, desto fler står till arbetsmarknadens förfogande – vilket i sin tur skapar förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera. Klarar Sverige att lösa kompetensförsörjningen med hjälp av bättre integration och få fler arbetslösa i arbete eller behöver vi i framtiden förlita oss på invandrad arbetskraft? Och hur går detta i så fall ihop med Tidöavtalets striktare invandringspolitik?

Märta Stenevi, språkrör Miljöpartiet, Susanna Gideonsson, ordförande LO och Mia Bernhardsen, chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning Svenskt Näringsliv. Fler talare tillkommer.
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio