129. Kompetensförsörjning – klarar vi det utan invandring?

129. Kompetensförsörjning – klarar vi det utan invandring?

En god kompetensförsörjning är till viss del avhängig befolkningsutvecklingen. Ju fler personer i arbetsför ålder, desto fler står till arbetsmarknadens förfogande – vilket i sin tur skapar förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera. Klarar Sverige att lösa kompetensförsörjningen med hjälp av bättre integration och få fler arbetslösa i arbete eller behöver vi i framtiden förlita oss på invandrad arbetskraft? Och hur går detta i så fall ihop med Tidöavtalets striktare invandringspolitik?

Susanna Gideonsson, ordförande LO, Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv, Jessica Rosencrantz (M), ordförande för socialförsäkringsutskottet och Annika Hirvonen, talesperson för migration (MP).
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio.