101. Ny styrning och organisering av offentlig sektor?

101. Ny styrning och organisering av offentlig sektor?

Offentlig verksamhet präglas av komplexa problem som kräver helt nya sätt att tänka och arbeta på. Framtidens utmaningar kommer bli än större till följd av negativ klimatpåverkan, utmanande integration och ojämlikhet. Redan idag har offentlig verksamhet stora svårigheter med till exempel kompetensförsörjning och att verksamheter i olika delar av landet har påtagligt skilda villkor. För att trygga framtidens välfärd behöver nya sätt att styra och organisera offentlig verksamhet på utvecklas. Här krävs kreativa och innovativa lösningar. Vilka är dessa lösningar och hur de kan realiseras?

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbottens län, Louise Bringselius, docent i företagsekonomi Lunds universitet och Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.
Moderator: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap Södertörns högskola.