42. Sätt ljuset på rätt saker med Kolada

21 nov 2023
16:30 - 17:30
F1

42. Sätt ljuset på rätt saker med Kolada

Kolada är en databas men också ett verktyg för analys. Här finns 6.000 nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter och du jämför enkelt kostnader, kvalitet och volymer med andra. På så sätt kan du se hur ni ligger till i jämförelse med andra kommuner eller regioner. Kolada är ett viktigt verktyg för tjänstepersoner, politik och revision. Syftet med det här seminariet är att visa hur du som politiker har nytta av Kolada i din roll.

Camilla Eriksson, projektledare RKA och Johan Skeri, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF