55. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 1

55. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 1

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagens förutsättningar är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar, samtidigt som den utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda: vi behöver styra och leda över gränser och uppdrag. För att klara detta behöver vi utveckla vår kapacitet som systemledare. I denna del 1 samtalar en initierad panel om centrala perspektiv på systemledarskap för nära vård, och i del 2 övar vi praktiskt i en workshop. Riktningen är Nära vård. Kraften är tillsammans!

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson, Förvaltningschef, GD och Närstående.
.
Moderator: Sara Modig, designstrateg Usify.