Co-Creation Lab

Utforska vägen mot en hållbar välfärd

Besök vårt Co-Creation Lab, en plats för att gemensamt utforska vägen mot en hållbar välfärd och vår egen del i den. Här hittar vi tillsammans det vi kan göra i vårt dagliga arbete som förflyttar välfärden åt rätt håll.

I labbet kan du berätta vilka utmaningar just du ser i ditt dagliga arbete och sedan undersöka hur du kan vara en del av lösningen. Varje dag zoomar vi in på en av nycklarna för vår välfärd, så kom gärna tillbaka flera dagar. Till vår hjälp har vi varje dag en ny gäst som har erfarenhet och expertis inom vårt fokusområde.

Du hittar Co-Creation Lab i monter B04:22.
Co-Creation Lab arrangeras i samarbete med TBD Designstudio.

FOKUSOMRÅDEN & DAGENS GÄST

21 november

I fokus: Inkludering & jämlikhet
Dagens gäst: Her City, 14.00-17.00

Hur skapar vi jämlika och hållbara samhällen? Vilken roll spelar stadens utformning och det offentliga rummet i en hållbar välfärd? Dagens gäst Her City visar vad som händer när medborgare vars röster sällan hörs engageras i utvecklingen av våra städer. Med den digitala verktygslådan tillhandahåller Her City verktyg för att integrera ålders-, genus- och socioekonomiska perspektiv i stadsutvecklingsprocessen.

22 november

I fokus: Innovation & samverkan
Dagens gäst: Influence

För att lyckas med välfärden behöver vi lyfta den innovationskraft vi besitter i samhället och arbeta smartare tillsammans på nya sätt. Influence visar de verktyg, metoder och taktiker de använder för att åstadkomma precis det.

23 november

I fokus: Integritet & delad data
Dagens gäst: RISE

Datatillgången som resulterar av digitaliseringen är en stor möjliggörare för vår framtida välfärd.
Det är lätt att se hur vi kan bli mer effektiva, personliga och hitta nya lösningar med hjälp av data och AI. Men det ställer oss också inför osäkerhet och snabb förändring.

Så klart ska vi ta tillvara möjligheterna som kommer ur våra digitala verktyg för att ge välfärden en rejäl skjuts framåt mot framtiden. Det är ju självklart. Men är det verkligen så enkelt?