Ny utvärderingsprocess för utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun

Inför Sveriges KvalitetsKommun 2025 har Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Regioner arbetat fram en ny utvärderingsprocess. Syftet är att i ännu större utsträckning lyfta fram det som bidrar till en innovativ och omtänksam välfärd för invånarna. Dessutom instiftas ett hedersomnämnande för kommuner som haft en särskilt positiv utveckling.

Den nya processen har utarbetats för att på ett mer datadrivet sätt identifiera uppnådd resursåtgång, effektivitet, effekt och resultatkvalitet ur ett invånarperspektiv.

I ett första steg kommer alla Sveriges kommuner ingå och där ett antal nyckeltal utgör basen för att nominera kommuner för vidare utvärdering. Kommunerna behöver alltså inte längre anmäla sig själva till utmärkelsen.

I steg två kommer de kommuner som accepterar nomineringen få beskriva sitt arbete inom digitalisering/innovation, ledarskap/medarbetarskap, samspel/politik och utveckling/omställningskapacitet.

Ytterligare en nyhet inför 2025 är att Kvalitetsmässan och Sveriges Kommuner och Regioner instiftar ett hedersomnämnande för bästa utvecklingskommun.

”Vi tycker det är värdefullt att kunna uppmärksamma kommuner som under 3–4 år haft en stadigt positiv utveckling av sin verksamhet. Vi ser att även dessa kommuner kan fungera som inspirerande exempel för hela kommunsverige”, säger Palle Lundberg, vd Sveriges Kommuner och Regioner om anledningen till instiftade av hedersomnämnandet.

 

Nomineringarna till Sveriges KvalitetsKommun kommer tillkännages i mars 2025.