98. Välfärdsteknologi – för äldres bästa?

98. Välfärdsteknologi – för äldres bästa?

Välfärdsteknologi kan möjliggöra tillsyn av äldre personer och minska risken för fall och andra olyckor. Tekniken kan också underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter, vilket kan bidra till en bättre och mer individanpassad vård. Samtidigt finns de som oroar sig för att tekniken kommer att ersätta mänsklig kontakt och leda till en ökad social isolering och ensamhet bland äldre. Hur får vi en effektiv och samtidigt hållbar användning av välfärdsteknologi i äldreomsorgen? Vad finns kvar att göra och vad är redan implementerat? Och, kommer teknologin att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning?

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Christina Rödöö, chef affärsutveckling och IT Attendo Skandinavien och Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Omsorg.