Att vilja, kunna och våga hantera förändring ur ett ledarperspektiv

22 nov 2023
14:30 - 15:00
Öppet Forum

Att vilja, kunna och våga hantera förändring ur ett ledarperspektiv

Förändringskraft och förändringsledning i Skövde kommun, Frontit delar med sig av sina erfarenheter av att skapa en heldags förändringsledningsutbildning till kommunens ledare.

Kerstin Lindfors, förändringsledare och ledarutvecklingskonsult Frontit
Seminariearrangör: Frontit