1. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

1. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

I Januariöverenskommelsen beslutades om att reformera Arbetsförmedlingen för att förbättra matchningen mellan individers kompetens och behoven på arbetsmarknaden. Nu vill flera kommuner ta ett större ansvar för arbetssökande och ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen eftersom man anser sig kunna utföra uppdraget på ett effektivare sätt. En stötesten är om kommunerna ska få konkurrera med privata företag. Så hur ska kommunernas uppdrag se ut?

Anna Johansson (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Roger Haddad, arbetsmarknadspolitisk talesperson Liberalerna, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

0