104. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

104. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

Kommunerna i Danmark ansvarar för arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsinsatserna sedan 2007. I Finland träder liknande reform i kraft 2025 där sysselsättningsfrågorna hamnar på kommunerna. I Sverige vill flera kommuner ta ett större ansvar för arbetssökande och ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen eftersom man anser sig kunna utföra uppdraget på ett effektivare sätt. Vilka lärdomar kan man dra från Danmark och vilka utmaningar finns det med att låta kommunerna ta över Arbetsförmedlingens roll?

Eik Møller, kommunaldirektør Ballerup kommune, Ulf Stenman, direktör svenska enheten på Finlands kommunförbund, Josefine Boman, chef för Välfärdspolitiska enheten på Kommunal och Tove Elvelid, direktör verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad Arbetsförmedlingen.
Moderator: Lasse Swahn, journalist.