61. Co-design, living labs och crowdsourcing – hur effektivt är det?

22 nov 2023
10:00 - 10:45
G2

61. Co-design, living labs och crowdsourcing – hur effektivt är det?

Det finns mycket hype kring att aktivt involvera användare i innovationsaktiviteter i offentlig sektor. Argument för detta är att användarna är “experter på tjänsteanvändning” och därmed kan bidra med viktiga insikter. Co-design, living labs och crowdsourcing är några exempel på metoder som använts. Presentationen kommer kritiskt reflektera över användarengagemang och även redovisa resultat från forskningsprojekt som genomförts med Helsingborgs stad och Karlstads kommun.

Jakob Trischler, docent i företagsekonomi Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.