23. Desinformation – ett hot mot demokratin

23. Desinformation – ett hot mot demokratin

Det främsta hotet mot Sverige är inte militärt utan snarare spridning av desinformation. Kampanjer liknande den som bedrivits mot socialtjänsten har pågått med varierande styrka under många år. En skillnad från tidigare är dock att tongångarna nu har blivit hårdare och att fler våldsbejakande budskap sprids. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. Vi behöver kunskap om hur propagandan fungerar i en digital samtid.

Magnus Hjort, gd vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Åsa Wikforss, professor Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser och John Stauffer, Deputy Executive Director Civil Rights Defenders.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget