INV. Invigningsanförande: En hållbar välfärd

21 nov 2023
10:00 - 10:40

INV. Invigningsanförande: En hållbar välfärd

Sverige befinner sig i ett tufft läge med hög inflation och låg tillväxt samtidigt.
Hur påverkar detta den ekonomiska politiken och hur säkras välfärdens finansiering?
Finansminister Elisabeth Svantesson invigningstalar om regeringens arbete för att ta
Sverige genom den ekonomiska vintern.

Elisabeth Svantesson, finansminister.