INV. Invigningsanförande: Winter is coming – hur tar sig Sverige igenom den ekonomiska vintern?

21 nov 2023
10:00 - 10:40
Expohallen

INV. Invigningsanförande: Winter is coming – hur tar sig Sverige igenom den ekonomiska vintern?

Sverige befinner sig i ett svårt läge med hög inflation och låg tillväxt. Media målar fram en bild där välfärden är hotad, kommuner och regioner står inför en tuff vinter och kanske ekonomiskt den mest utmanande perioden i modern tid. Hur påverkar det den enskilda människan? Oskar Hanska är en svensk spoken wordartist och flerfaldig svensk mästare i poetry slam, genom en specialskriven text framför han inledningsvis sin bild av samhället idag.  

Henrik Edman är ansvarig för Kvalitetsmässan som i år har temat en Hållbar välfärd. Han har i över 8 år lett Kvalitetsmässan – Sveriges främsta mötesplats för beslutsfattare inom offentlig sektor. I ett kort anförande presenterar han årets program.  

I regeringens budget kan man läsa att statens ekonomi beräknas få ett underskott 2024 på ca 7 miljarder. Allt fler röster höjs inom offentlig sektor som varnar för att verksamheten behöver dra ner för att klara ekonomin. Hur påverkar detta den ekonomiska politiken och hur säkras välfärdens finansiering? Finansminister Elisabeth Svantesson invigningstalar om regeringens arbete för att ta Sverige genom den ekonomiska vintern.  

Invigningen avslutas med ett modererat samtal med finansminister Elisabeth Svantesson som leds av journalisten Britt-Marie Mattsson (GP).